SVB-premies en loongrens 2021 Curaçao

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 4 jan 2021 - 1 minuut leestijd

De SVB-premies en loongrens 2021 van Curaçao zijn bekend geworden. De loongrens is gestegen van ANG 5.781,10 naar ANG 5.907,20 per maand. Op jaarbasis bedraagt de loongrens in 2021 daarom ANG 70.886,40.

De premiepercentages van alle sociale premies zoals AOV/AWW-, BVZ-, AVBZ- en ZV/OV-premies blijven gelijk in 2021.

De SVB Loongrens is van toepassing op de vraag of een werknemer volgend jaar SVB ZV verzekerd is. Peildatum voor de ZV-loongrens 2021 betreft het SVB-loon in november 2020. En afhankelijk van die uitkomst is voor betreffende werknemer over geheel 2021 dan ook wel of geen ZV-premie verschuldigd.

De ZV-verzekering betreft echter per 1 februari 2013 geen ziektekostenverzekering meer maar verzekert ZV verzekerde werknemers tegen 80% loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid.

Wat belangrijk is en vaak over het hoofd gezien wordt, is het feit dat in het SVB-loon waarop de loongrens wordt getoetst, alle vaste loonbestanddelen meegeteld dienen te worden. Het SVB-loon betreft dus niet alleen het brutoloon maar hierbij dienen ook andere loonbestanddelen opgeteld te worden zoals vakantiegeld, 13e maand, vaste belaste kostenvergoedingen, fiscale bijtellingen etc.

Bijlage: SVB Tabel-2021

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag