SVB-premies en loongrens 2020 voor Curaçao

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 11 nov 2019 - 1 minuut leestijd

De SVB-premies en loongrens 2020 van Curaçao zijn bekend geworden. De loongrens is gestegen van ANG 5.629,00 naar ANG 5.781,10 per maand. Op jaarbasis bedraagt de loongrens in 2020 derhalve ANG 69.373,20.

De premiepercentages van alle sociale premies zoals AOV/AWW-, BVZ-, AVBZ- en ZV/OV-premies blijven gelijk in 2020.

De SVB Loongrens is van toepassing op de vraag of een werknemer volgend jaar SVB ZV verzekerd is. Peildatum voor de ZV-loongrens 2020 betreft het SVB-loon in november 2019. En afhankelijk van die uitkomst is voor betreffende werknemer volgend jaar dan ook wel of geen ZV-premie verschuldigd.

De ZV-verzekering betreft echter per 1 februari 2013 geen ziektekostenverzekering meer maar verzekert ZV verzekerde werknemers tegen 80% loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid.

Wat belangrijk is en vaak over het hoofd gezien wordt, is het feit dat in het SVB-loon waarop de loongrens wordt getoetst, alle vaste loonbestanddelen meegeteld dienen te worden. Het SVB-loon betreft dus niet alleen het brutoloon maar hierbij dient tevens andere loonbestanddelen opgeteld te worden zoals vakantiegeld, 13e maand, vaste belaste kostenvergoedingen, fiscale bijtellingen etc.

Celery is altijd up-to-date. Zodra er wijzigingen plaatsvinden in belasting- of sociale wetgeving zoals bekendmaking van de nieuwe loongrens, wordt dit automatisch doorgevoerd in de salarisberekening. U kunt in 2020 dus goed voorbereid het nieuwe payroll jaar beginnen!

Interessante bijlage bij dit artikel:

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag