Privacy Verklaring Celery

In deze privacyverklaring informeert Celery u over haar beleid hoe zij als verwerkings- verantwoordelijke omgaat met uw persoonlijke gegevens om u de juiste produkten en diensten aan te kunnen bieden.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegeven.

Persoonlijke gegevens die door Celery worden verwerkt

Tijdens het gebruik van onze produkten en diensten kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet bepekt tot:

 • E-mailadres

 • Voornaam en achternaam

 • Telefoonnummer

 • Cookies en gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals uw IP-adres, type browser, browserversie, de pagina's die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijdsduur van uw bezoek, unieke apparaat identificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

Juridische grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de "Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens" uit Curaçao. Celery organiseert voorts haar bedrijfsprocessen, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoveel mogelijk volgens de principes van de GDPR voor zover dit niet leidt tot conflicten met de Landsverordening.

Celery kan uw persoonlijke gegevens verwerken omdat:

 • Er sprake is van een overeenkomst tussen u en Celery.

 • U ons toestemming heeft gegeven.

 • De verwerking valt onder ons gerechtvaardigd belang.

 • Om te voldoen aan de wet.

Ons gerechtvaardigd belang bestaat onder andere uit: marketing, beveiliging, IT-beheer, marketingonderzoek naar een analyse van producten of diensten, bedrijfsbeheer, juridische zaken en intern beheer.

Waarom worden persoonlijke gegevens verwerkt door Celery?

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de onderstaande doeleinden:

 • Om onze produkten en diensten te leveren en te onderhouden.

 • Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze produkten en diensten.

 • Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze produkten en diensten wanneer u daarvoor kiest.

 • Om klantenondersteuning te kunnen bieden.

 • Om informatie te verzamelen en analyseren met als doel het verbeteren van onze produkten en diensten.

 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze service.

 • Om technische problemen te detecteren, voorkomen en verhelpen.

 • Om u te voorzien van nieuws, aanbiedingen en informatie over goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de produkten en diensten die u al bij ons heeft gekocht of waar u informatie over heeft opgevraagd.

Persoonlijke gegevens delen met derden

Celery kan uw persoonlijke gegevens delen met derden in de volgende gevallen.

 • Voor de verwerking van persoonsgegevens door derden aan wie de verwerking door Celery, in het kader van haar bedrijfsactiviteiten, wordt uitbesteed.

 • In verband met een wettelijke verplichting of een bevel van de bevoegde autoriteit.

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Om de rechten of eigendom van Celery te beschermen en verdedigen.

 • Om mogelijke overtredingen in verband met onze produkten en diensten te voorkomen of te onderzoeken.

 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van onze produkten en diensten of het publiek te beschermen.

 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 • Als Celery betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa.

Betalingsproviders

We kunnen betaalde producten en/of diensten leveren. In dat geval maken we gebruik van services van derden voor het verwerken van betalingen. De betalingsverwerker die we hiervoor gebruiken is CX Pay.

Wij zullen uw gegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks aan onze betalingsproviders verstrekt. Het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt bepaald door hun Privacyverklaring. De betalingsverwerker houdt zich aan de standaarden die zijn ingesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen bij het veilig verwerken van betalingsinformatie.

Overdracht van gegevens buiten Curaçao of Europa

Persoonlijke gegevens verzameld door Celery worden opgeslagen op een server van ofwel Celery zelf, een leverancier of beide. Deze servers bevinden zich op Curaçao en in Europa. Celery neemt alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming zijn met de "Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens" uit Curaçao.

Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens plaats naar andere landen dan Curaçao, landen van het "Koninkrijk" en Europa, tenzij er voldoende beschermingsniveaus aanwezig zijn.

Hoe lang bewaard Celery uw persoonlijke gegevens?

Celery bewaard uw persoonsgegevens zolang:

 • Een klantrelatie met Celery aanwezig is of u interesse blijft tonen in de producten en/of diensten van Celery.

 • Celery wettelijk verplicht is om uw gegevens te bewaren.

 • Celery op grond van noodzaak uw gegevens mag bewaren.

Uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens door Celery zijn geregistreerd en aan wie wij uw persoonlijke gegevens hebben verstrekt. U kunt hiervoor contact opnemen met onze administratie. Celery zal reageren binnen de wettelijke periodes. Naast het recht op inzage heeft u de volgende wettelijke rechten:

 • Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op deze toestemming.

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteiten

 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te (laten) rectificeren/corrigeren.

 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

 • Het recht om de verwerking te beperken.

 • Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die plaatsvindt vanwege de gerechtvaardigde belangen van Celery.

Deze rechten kunnen alleen worden uitgeoefend voor zover de wet deze rechten toekent. Om ervoor te zorgen dat het verzoek door uzelf is gedaan, vragen we u om een kopie van uw ID te sturen met dit verzoek.

In het kader van het gebruik van de diensten van Celery kunt u commerciële communicatie ontvangen. Als u het niet langer wenst te ontvangen, kunt u de optie om u af te melden gebruiken onderaan elk bericht dat u ontvangt.

Cookies en analyses

We gebruiken technische en functionele cookies om onze websites en andere diensten naar behoren te laten functioneren en om het gebruik van die websites en diensten te analyseren. Daarnaast gebruiken we tracking cookies voor commerciële doeleinden.

Veiligheid

Celery heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde verwerking, verlies, vernietiging en schade.

De manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die we verwerken, kan veranderen. Dat is de reden waarom Celery zich het recht voorbehoudt om deze privacyverklaring te wijzigen.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 22 maart 2019

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via:

 • Per e-mail: support@celerypayroll.com
 • Telefonisch: +599 9 679 5538