SVB Curacao maatregelen i.v.m. Coronavirus

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 23 mrt 2020 - 4 minuten leestijd

Via een persbericht van de SVB Curaçao zijn de volgende tijdelijke maatregelen i.v.m. Coronavirus bekend geworden. Ter beperking van mogelijke verspreiding van het zogenaamde Coronavirus (COVID-19) is de SVB genoodzaakt om maatregelen te nemen om fysiek contact tussen mensen zo veel mogelijk te beperken. In dit kader heeft de SVB besloten om met ingang van 16 maart 2020 de volgende tijdelijke maatregelen te nemen.

Arbeidsongeschiktheid

De verzekerden welke arbeidsongeschikt (AO) zijn hoeven zich op de eerste AO-dag niet te melden bij hun huisarts voor een AO-verklaring. Ook hoeven zij geen ziekmeldingsformulier te halen bij hun werkgever. Zij dienen zich vanaf de eerste dag online te melden bij de SVB via de volgende link: svbcur.org/aomelding.

Pensioen (AOV), weduwen en wezen verzekering (AWW).

Voor alle diensten en controlewerkzaamheden gerelateerd aan pensioen, weduwen en wezen hoeft men niet persoonlijk langs te komen. Voor aanvragen, wijzigingen, vragen en verzoeken kan men contact opnemen per telefoon (434-4603, 434-4604, 434-4605) of via email: pensioenen@svbcur.org.

De bezoeken aan de SVB voor controle op het ‘in leven zijn’ worden tijdelijk uitgesteld. Gepensioneerden die een oproepbrief hebben ontvangen om in de maanden maart en april te komen controleren hoeven zich niet meer bij de SVB te melden, doch worden verzocht om contact op te nemen met één van bovengenoemde nummers.

Vervallen BVZ kaart (Basisverzekering Ziektekosten)

BVZ kaarten waarvan de datum op de kaart verlopen is vanaf 1 maart tot en met 30 april 2020, worden automatisch voor twee maanden verlengd in het systeem van de SVB. Verzekerden hoeven tot nader order geen nieuwe BVZ kaart op te halen wanneer hun kaart in die periode verlopen is. Dus alle kaarten die vervallen in de periode maart en april 2020 worden tot twee maanden ná de vervaldatum op de kaart verlengd. Alleen nieuwe verzekerden en/of verzekerden waarvan de kaart al voor 1 maart 2020 vervallen was, dienen zich persoonlijk te melden.

Registratie van werkgevers

Registratie van werkgevers kan geschieden per e-mail: registratie@svbcur.org. Bij eventuele vragen en/of ontbrekende informatie wordt de werkgever gebeld.

Registratie tandarts

Voor registratie bij de tandarts wordt het inschrijfformulier en de inkomensverklaring via e-mail gestuurd. Bij eventuele vragen en/of ontbrekende informatie wordt de verzekerde gebeld. E-mail: registratie@svbcur.org

Machtigingen voor recepten

Machtigingen voor recepten kunnen door de apotheek worden gescand en gemaild naar: recept@svbcur.org. De verzekerde hoeft niet bij de SVB te komen.

Declaraties

Documenten benodigd voor declaraties kunnen door de zorgverleners worden gescand en gemaild naar: declaraties@svbcur.org

Handsanitizers

Mensen die de SVB bezoeken worden verzocht om gebruik te maken van de verschillende handsanitizers die geplaatst zijn aan de wanden binnen het gebouw.

Nadere informatie inzake tijdelijke maatregel AO-Controle SVB

Ter voorbereiding op het Coronavirus is de SVB genoodzaakt om maatregelen te ondernemen om fysiek contact met mensen die ziek zijn zo veel mogelijk te beperken.

In dit kader heeft de SVB besloten om met ingang van 15 maart 2020 de volgende tijdelijke maatregelen te nemen voor de verzekerden welke krachtens de Landsverordening Ziektekostenverzekering (P.B. 1966, no. 86) recht hebben op loonderving bij arbeidsongeschiktheid (AO).

Deze maatregelen betreffen uitsluitend de regels van de SVB en staan los van eventueel benodigde behandeling door de huisarts en de melding bij de werkgever conform diens bedrijfsregels.

  1. De verzekerden welke arbeidsongeschikt zijn hoeven zich op de eerste AO-dag niet te melden bij hun huisarts voor een AO-verklaring.
  2. De verzekerden welke arbeidsongeschikt zijn hoeven op de eerste AO-dag geen ziektemeldingsformulier (de gele SVB ziektekaart) te halen bij hun werkgever. Het nummer bestaande uit zes cijfers op deze kaart is voldoende. U kunt dit nummer telefonisch opvragen bij uw werkgever. Indien u dit nummer niet kunt krijgen van uw werkgever, bent u mogelijk niet verzekerd voor AO bij de SVB.
  3. De verzekerden dienen zich op de 1e AO-dag AO te melden via het online AO-meldingsformulier van de SVB, www.svbcur.org/AOmelding. Dit formulier moet volledig en correct ingevuld te worden.
  4. De verzekerde die zich na twee dagen nog steeds AO acht, moet zich persoonlijk op de 3e dag te melden bij de SVB voor een AO-controle. Alle vrije dagen tellen mee. Dit geld niet voor CORONA VIRUS en griep. Volg daarvoor de instructies in het formulier.

Uitzondering in geval van Coronavirus besmetting

Verzekerden die wegens verdenking COVID-19 (CORONA-virus) van de GGD het huis niet mag verlaten moeten thuisblijven en zich NIET persoonlijk melden bij de SVB maar online aangeven dat de AO-melding in verband met COVID-19 (CORONA-virus). De SVB verifieert het bij de huisarts. Er wordt geen loonderving door de SVB geaccordeerd zonder bevestiging van de huisarts of GGD.

  1. De SVB-artsen zullen geen verzekerden controleren die niet twee dagen van tevoren online AO zijn aangemeld.
  2. Indien een verzekerde zich niet twee dagen van tevoren online heeft ziekgemeld, dan wordt deze verzocht dit alsnog te doen en na twee dagen terug te komen voor AO-controle.
  3. Verzekerden die geen toegang hebben tot het internet kunnen hun werkgever, familie, vrienden of anderen verzoeken om het online AO-meldingsformulier voor hen in te vullen. Hiervoor is geen ‘user account’ of ‘password’ voor nodig. De datum van de online ziekmelding zal worden gehanteerd door de SVB als eerste AO-dag.
  4. Het online ziekmelden is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de individuele verzekerde. Er wordt geen loonderving over de te laat gemelde dagen geaccordeerd.

De SVB vertrouwt op uw begrip voor en medewerking aan het naleven van deze tijdelijke beleidswijziging ten aanzien van de AO-controle. Deze maatregel is van kracht tot nader order.

Interessante bijlage bij dit artikel:

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag