Super snel salaris verwerken met de speciale Celery looncodes

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 25 aug 2015 - 2 minuten leestijd

Celery bevat een aantal looncodes met speciale kenmerken. Deze looncodes maken het mogelijk om nog sneller en prettiger de salarissen te verwerken. In dit blog artikel worden een aantal van deze looncodes uitgelegd. Heeft u hulp nodig met het implementeren van deze looncodes dan kunt u contact op nemen met onze supportafdeling. Updates en support zijn bij Celery altijd gratis.

Looncode 20 Bruto salaris aanpassing

In deze looncode dienen eenmalige nabetalingen van salarisaanpassingen met terugwerkende kracht ingevoerd te worden. Kenmerken van deze looncode is dat de hierop ingevoerde bedragen bijvoorbeeld meegenomen worden in de grondslagen voor pensioenpremie en reserveringen vakantiegeld en 13e maand. Gevolg hiervan is dat automatisch ook de pensioenpremie en de reserveringen met terugwerkende kracht aangepast worden.

Daarnaast wordt deze bedragen niet meegenomen in het SVB loon waardoor er geen SVB premies over worden berekend. De SVB heeft namelijk als standpunt dat loonsverhogingen met terugwerkende kracht niet meegenomen dienen te worden in de berekening van de SVB ZV en OV premies en ook niet voor de Loonderving. Er wordt namelijk dus ook geen Loonderving door de SVB uitgekeerd over loonsverhogingen met terugwerkende kracht.

Looncode 130 Uitkering afrekening vakantiedagen/ Looncode 250 Inhouding afrekening vakantiedagen

Indien een werknemer uitdienst treedt, dienen over het algemeen vakantiedagen afgerekend te worden. Soms gebeurt dit ook gewoon tijdens een bestaand dienstverband. Een eventueel tegoed aan vakantiedagen kan met looncode 130 uitgekeerd worden. Indien er sprake is van teveel opgenomen vakantiedagen die aan de werkgever terugbetaald dienen te worden, dan dient looncode 250 hiervoor gebruikt te worden. In beide looncodes dienen het aantal te verrekenen uren ingevoerd te worden.

Op looncode 130 is de Tabel Bijzondere Beloning van toepassing. Looncode 250 daarentegen wordt in geval van bijvoorbeeld maandloners, in mindering gebracht tegen de LB Maandtabel. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat er te veel Loonbelasting wordt teruggegeven aan de werknemer waarmee aanslagen Inkomstenbelasting worden voorkomen.

Looncode 851 Inhouding voorschot vakantiegeld/ Looncode 852 Inhouding voorschot 13e maand

Indien er vakantiegeld en/of 13e maand gereserveerd wordt, kan in de vaste gegevens van een werknemer op deze looncodes bedragen ingevoerd die later bij uitkering van het vakantiegeld en 13e maand automatisch ingehouden worden.

Zodra de inhouding voorschot heeft plaatsgevonden, wordt deze inhouding verwijderd uit de vaste werknemergegevens om te voorkomen dat de inhouding in de toekomst ongewild nogmaals plaatsvindt.

Naast bovenstaande features bevat Celery nog veel meer gebruikersgemak. Lees meer hierover op onze website.

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag