Gebruikt u alle bijzondere features van Celery?

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 17 apr 2015 - 3 minuten leestijd

In dit blog artikel willen we drie features toelichten waar u mogelijk nog geen gebruik van maakt binnen Celery, namelijk:

 1. Automatisch vakantiegeld en 13e maand laten reserveren en uitkeren;
 2. Online loonstroken en Loonbelastingkaarten voor uw werknemers en
 3. Instelmogelijkheden categorieën werknemers.

 

Vakantiegeld en 13e maand reserveren en automatisch uitbetalen

Binnen elke werknemer afzonderlijk kunnen secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiegeld en 13e maand gekoppeld worden. Naast het percentage van deze beloningen kan tevens ingevoerd worden in welke maand deze uitkering dient plaats te vinden. Dat kan in de reguliere maandelijkse loonstrook of op een aparte loonstrook voor of na de reguliere periodieke loonstrook. Indien voor een bepaalde periode is gekozen, zal Celery automatisch het opgebouwde vakantiegeld of de 13e maand uitkeren. Tegelijkertijd met de uitkering worden door Celery automatisch de reserveringen en de voorziening teruggeboekt.

Andere instelmogelijkheden bij deze functie zijn:

 1. Belasting en premies maandelijks heffen of eenmalig pas bij uitkering;
 2. Deze reservering wel of niet opnemen in de loonjournaalpost en
 3. Het opgebouwde saldo vakantiegeld en/of 13e maand wel of niet vermelden op de loonstrook.

Daarnaast kan eenmalig bij het activeren van deze optie een beginsaldo ingevoerd worden zodat later door Celery de juiste bedragen automatisch uitgekeerd worden.

 

Online Celery account voor uw werknemers

Binnen Celery is het mogelijk om voor uw werknemer online een eigen Celery account te laten activeren waarna zij per e-mail een bericht ontvangen dat online hun loonstrook en/of Loonbelastingkaart klaar staat. Als Celery cliënt is het dus niet meer nodig loonstroken te printen en aan uw werknemers uit te delen.

Tevens hebben de werknemers daarna de mogelijkheid zelf ook documenten zoals bijvoorbeeld een scan van de arbeidsovereenkomst in hun Celery account te uploaden.

Ook als de werknemer uit dienst treedt blijft deze account actief en ontvangt de werknemer later nog een bericht dat de Loonbelastingkaart online klaarstaat.

Hoe vaak gebeurt het niet dat uw werknemer u om kopieën van loonstroken of Loonbelastingkaarten komt vragen? Door het activeren en gebruik maken van de Celery werknemersaccount behoren dergelijke vragen tot het verleden.  De werknemer kan immers te allen tijde zelf inloggen en documenten opvragen.

 

Keuze categorieën werknemers

Bij het aanmaken van werknemers dient gekozen te worden uit één van de volgende categorieën werknemers:

 1. Standaard werknemer
 2. Ex-patriate (met beschikking)
 3. Stagiaire (ingezetene)
 4. Stagiaire (niet-ingezetene)
 5. Proforma werknemer
 6. Gepensioneerde

Door de juiste categorie te kiezen schakelt Celery automatisch de juiste premies en werknemerinstellingen aan en/of uit.

Zo wordt als er voor ‘ex-patriate’ wordt gekozen, de verwervingkosten uitgeschakeld, komen de sociale premies in principe volledig voor rekening van de werkgever en wordt automatisch de vrijstelling van de fiscale bijtellingen toegepast. Op Curacao geldt een vrijstelling van ANG 15.000 per jaar en op St. Maarten een vrijstelling van ANG 25.000 per jaar. Daarnaast wordt zonder een bepaalde looncode te moeten activeren, de Loonbelasting aan de expat teruggegeven als een soort onbelaste vergoeding. Ook vraagt Celery om de einddatum van de beschikking en zal de Celery gebruiker een reminder ontvangen als deze datum benaderd wordt. Zodoende kunt u deze datum niet vergeten, wordt u eraan herinnerd niet te lang een expat salaris te verwerken en ontvangt u dus een tijdige reminder om mogelijk de verlening van de expatbeschikking aan te vragen.

Indien u voor een ‘stagiaire’ kiest, worden de SVB ZV en OV premies uitgeschakeld. Verder wordt bij een niet-ingezetene stagiaire de AOV/AWW premie uitgeschakeld omdat deze premie in principe niet verschuldigd is voor niet-ingezetenen.

Indien u voor een ‘proforma’ werknemer kiest kunt u deze werknemer voor proforma loonberekeningen gebruiken. Deze proforma werknemer zal echter niet meegenomen worden in periodieke salarisruns.

Indien u voor ‘gepensioneerde’ kiest, wordt hiermee bedoeld de verloning van pensioenuitkeringen/-verzekeringen. In dat geval worden de verwervingskosten en de SVB premies automatisch door Celery uitgeschakeld en zal voor de AOV/AWW premie de zgn. ‘Gliding Scale’ toegepast worden. Hieronder vallen overigens tevens de pensioenuitkeringen uitgekeerd uit een pensioenvoorziening in eigen beheer.

Naast bovenstaande features bevat Celery nog veel meer gebruikersgemak. Lees meer hierover op onze website.

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag