Celery voor administratie- en accountantskantoren

Afgestemd op u en uw cliënten

  Speciale gunstige tarieven

Het beheren van meerdere bedrijven onder één Celery account is mogelijk. U kunt gebruik maken van de speciale Payroll Service Provider tarieven en voorwaarden als u vanuit bedrijfsuitoefening Celery wilt gebruiken om uw cliënten zo optimaal mogelijk te bedienen. Binnen de salaris software kunt u gemakkelijk tussen de verschillende bedrijven switchen en zijn er vele unieke functionaliteiten, die communicatie en controle tussen u en uw cliënten makkelijk en efficiënt maakt.

  Communicatie met cliënten

In Celery is een optie ingebouwd die ervoor zorgt dat een bedrijfsgebruiker een mededeling kan ontvangen om de door u verwerkte salarisrun online eerst te controleren en zelf goed te keuren, voordat u het verwerkingsproces afsluit. Ook is het mogelijk om een bedrijfsgebruiker zelf mutaties (zoals bijvoorbeeld gewerkte uren, overuren en voorschotten) in te laten voeren, waarna u de payroll verwerkt en afsluit.

  Celery in 2 verschillende talen

Celery is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels. De taal is zelfs op drie niveaus in te stellen, namelijk op accountniveau, per werkgever en per werknemer. Het is dus mogelijk binnen één werkgever per werknemer Nederlands of Engels in te stellen. Naast de documenten voor betreffende werknemer zal ook de correspondentie van Celery Messenger in de taal zijn die bij betre ende werknemer is ingesteld.

  Celery is online software

Als Payroll Service Provider heeft u online toegang tot de volledige applicatie en alle mogelijke opties binnen Celery. Uw cliënten kunt u in Celery aanmaken als bedrijfsgebruikers. Deze ontvangt daarna van Celery Messenger berichten als payrolls verwerkt zijn en de payroll documenten online gereed staan. Door één klik op de toegestuurde link kan deze de folder Documenten online inzien. Naast toegang tot de documenten folder, heeft een bedrijfsgebruiker ook toegang tot het Dashboard en Rapporten. De bedrijfsgebruiker kan dus zelf alle mogelijke rapportages opvragen en downloaden van door u verwerkte salarisruns.

Momenteel als één van uw cliënten bijvoorbeeld een loonjournaalpost per kwartaal nodig heeft, dient uw cliënt dat overzicht bij u op te vragen. Vaak kan er voor dat soort vragen en tijdsbesteding geen kosten in rekening gebracht worden, of wordt het in ieder geval niet gewaardeerd en/of geaccepteerd.
In Celery kan deze cliënt echter in de folder Rapporten zelf alle mogelijk rapportages selecteren en genereren.

Dus dergelijke verzoeken die meestal toch niet gefactureerd kunnen worden, zullen bij gebruik van Celery niet meer voor komen!

  Grote tijdswinst door automatisering

Handig voor u als Payroll Service Provider is ook de standaardoptie om automatisch vooraf ingestelde documenten in PDF te laten genereren zodra een payroll wordt afgesloten. Deze documenten hoeven dus niet één voor één geselecteerd, gegenereerd, benoemd en bewaard te worden. Ook is het hierdoor in Celery onmogelijk per ongeluk een onjuiste periode (of nog erger: een verkeerde cliënt) te selecteren en zodoende onjuiste documenten te genereren en te versturen.

En op hetzelfde moment dat u de payroll afsluit en de documenten gegenereerd worden (of op een van tevoren ingestelde datum), ontvangt de bedrijfsgebruiker automatisch van Celery een bericht dat de documenten online gereed staan. Dat scheelt enorm veel tijd.

Bijvoorbeeld het boekingsproces van een payroll van enkele werknemers met weinig of geen mutaties neemt inclusief het toesturen van de documenten naar de cliënt met andere payroll software maandelijks toch nog zo’n 20 tot 25 minuten in beslag.

Omdat veel processen in Celery geautomatiseerd zijn, duurt dit proces in Celery maximaal 1 tot 2 minuten!

Het boeken van een payroll zonder mutaties duurt in Celery zelfs maar 17 seconden en dat is inclusief de documenten in PDF genereren en tevens inclusief een datum instellen voor de berichtgevingen aan de werknemers en de bedrijfsgebruikers. De tijdwinst is dus enorm!

  Online loonstroken voor werknemers

Werknemers van uw cliënten waarbij een e-mailadres is ingevoerd en is aangevinkt dat ze via Celery berichten willen ontvangen, ontvangen maandelijks van Celery Messenger op een door de cliënt/Payroll Service Provider in te stellen datum een bericht dat zijn/haar loonstrook online gereed staat, en met één klik op de toegestuurde link kan de werknemer zijn/haar documenten bekijken. Datzelfde geldt voor de jaarlijkse Loonbelastingkaart/Loonopgaaf (Jaaropgave).

Deze optie wordt met name gewaardeerd door uw cliënten. Afhankelijk van de grootte van hun werknemersbestand kan dit hun maandelijks namelijk enkele uren cq. dagen schelen omdat de loonstroken niet meer geprint en uitgedeeld hoeven te worden.

Naast deze tijdsbesparing zijn de digitale documenten ook milieuvriendelijk en een besparing op kosten zoals papier en printer toners.

  Standaard looncodes en grootboekschema

Een Celery payroll is standaard zeer compleet. Zo zitten er direct na het aanmaken van een nieuwe payroll standaard al meer dan 100 voor gedefinieerde looncodes in en een grootboekrekeningschema met meer dan 75 grootboekrekeningen. Deze grootboekrekeningnummers en -omschrijvingen zijn overigens zeer makkelijk aan te passen naar uw eigen grootboekrekeningschema of het schema van uw cliënt. Tevens is het mogelijk op afdelingsniveau aan dezelfde looncodes verschillende grootboeknummers te koppelen.

Ook is het in Celery mogelijk kostenplaatsen aan te maken en zodoende werknemers aan meerdere kostenplaatsen te koppelen. Daarna kunnen diverse rapportage op kostenplaatsen opgevraagd worden. 

Geïnteresseerd?

Heeft u een administratiekantoor en wilt u Celery gebruiken voor uw klanten? Neem dan contact met ons op voor de speciale Payroll Service Provider

 tarieven, telefoon: +5999 516 5538. Download hier alvast een indicatie tarievenlijst voor Payroll Service Providers.

Onze klanten houden van Celery