HRM

Celery HRM-module

In de jaren tot en met 2016 werd door verschillende Celery cliënten gevraagd naar bepaalde HRM-functionaliteiten. Daarbij moet met name gedacht worden aan de distributie van digitale HR-documenten, online digitale werknemersdossiers, online verlofaanvragen en ziekmeldingen door werknemers en diverse HRM-rapportages. Aangezien payroll en HRM vaak in 1 zin benoemd worden, konden we deze vragen dus simpelweg niet negeren. En zo start de ontwikkeling van de Celery HRM-module.

Het probleem: HRM-zaken zijn niet goed digitaal geregeld

Het probleem was dat werkgevers door gebrek aan HRM-tools bovenstaande punten registreerden in Word of Excel. Werknemersdossiers zaten hard copy vaak in dikke ordners waarvan de ijzers niet meer op elkaar paste. De aanvragen voor verlof en ziekmeldingen gebeurden vaak per telefoon of e-mail, met alle in-efficiency en kans op onduidelijkheden van dien.

De Word en Excel documenten werden vaak door bepaalde HR-medewerkers bijgewerkt. Maar je kan niet tegelijk met meerdere personen in deze files. En als er een keer een formule wordt aangepast, kan de hele file onbruikbaar worden. In de hard copy werknemersdossiers bleken de meeste werknemers al niet meer in dienst te zijn. Er was geen duidelijke procedure om deze dossiers af te laten vloeien bij uitdiensttreding. Het probleem van allerlei correspondentie via telefoon en e-mail is de vastlegging ervan, of het kunnen terugvinden van deze correspondentie.

Oplossing: HRM-functionaliteiten vanaf nu digitaal gecentraliseerd online

De oplossing voor genoemde problematiek was een uitbreiding van Celery met een HRM-module waarin bovenstaande problemen online en digitaal geregistreerd konden worden. Het voordeel van één systeem voor zowel payroll en HRM is het feit dat nieuwe werknemers maar één keer aangemaakt hoeven te worden. Daarnaast kunnen vakantieverlofaanvragen en ziekte uren geregistreerd in HRM, direct ook in de pay run van betreffende maand meegenomen worden.

Begin 2016 is toen door Celery een werkgroep van HR-Managers opgezet. In deze groep zaten meerdere HR-Managers van partijen die hun salarisadministratie reeds in Celery verwerkten. Tijdens enkele sessies met deze partijen is toen een beeld geschetst van de gewenste HR-tools en mogelijkheden welke punten daarna zijn uitgewerkt. Hierna is de ontwikkeling van de Celery HRM-module gestart.

Een belangrijk punt in deze ontwikkeling is dat de HRM-module volledig benut moest kunnen worden door cliënten van Payroll Services Providers (PSP). De PSP verwerkt dan dus de salarisadministratie, maar die werkgever kan zelf alle HRM-tools binnen de HRM-module benutten. Een perfecte combinatie en samenspel tussen PSP en haar cliënten.

Het resultaat: de Celery HRM-module

Het resultaat na een ruime ontwikkelings- en testperiode was dat in de loop van 2017 de HRM-module beschikbaar is geworden binnen Celery. Daarbij is het gebruik van de HRM-module geen must, maar een bewuste keuze van de werkgever. Men hoeft er dus niet voor te betalen als men de module niet gebruikt.

Werknemers die in payroll worden aangemaakt, zitten tegelijk in HRM. Er bestaat een mogelijkheid om HRM-documenten te uploaden en met een druk op de knop met een geselecteerd aantal werknemers online te delen. Werknemersdossiers kunnen online aangemaakt worden waarin allerlei soorten documenten geüpload kunnen worden. Ook kan per document aangegeven worden of de file voor de werknemer zelf wel of niet zichtbaar is. En naast diverse HRM-rapportage mogelijkheden en de registratie van extra HR-informatie per werknemer kunnen werknemers zelf online vanuit hun werknemer account een HR-Kalender raadplegen en online vakantiedagen aanvragen en/of zich ziekmelden. Het enige wat HR daarna nog moet doen, is deze aanvragen goed- of afkeuren.

Met deze oplossing is Celery een zeer compleet pakket geworden, niet alleen meer voor payroll maar ook voor HRM!

1900

Happy werkgevers

50%

Tijdwinst

1

Trots Celery Team

Door goed te luisteren naar onze klanten realiseerde wij snel dat wij payroll software niet zonder HRM features kan. Met de input van onze klanten hebben we samen een mooi nieuw product gebouwd, wat Celery nog sterker maakt.

Matthew Verhage, Managing Director
Matthew Verhage, Managing Director

Creëer uw eigen succesverhaal!

Get started