FBTT Travel

Over FBTT Travel

FBTT Travel is een full-service bedrijf gespecialiseerd in tour operating en passagiersvervoer op Curaçao.  Het is de grootste inkomende touroperator van het eiland. Elk jaar maken ruim 200.000 gasten gebruik van de diensten van FBTT Travel.

FBTT Travel biedt verschillende hoogwaardige diensten aan:

  • Touroperator
  • Cruise services
  • Tours en activiteiten
  • Destination management

Het probleem: maandelijkse mutaties nemen veel tijd in beslag

FBTT Travel heeft ongeveer 70 werknemers indienst, waarvan ongeveer de helft uurloners. Uurloners zijn werknemers, die uitbetaald worden op basis van het werkelijk aantal gewerkte uren. Ieder maand verschillen deze aantallen uren, hetgeen een hoop invoerwerk is iedere maand.

Het probleem is dus dat door de vele mutaties de verwerking van de periodieke payroll veel tijd in beslag neemt. Daarnaast kunnen iedere maand wisselende uren gevolgen hebben voor de sociale premieberekeningen. In de AOV/AWW-premie zit namelijk een korting op het werknemersdeel voor lage-loners, voor de AVBZ-premie geldt tevens een verlaagd percentage voor lage-loners en in de BVZ-premie zit een vrijstelling van ANG 1.000 per maand. Deze vrijstelling kan de ene maand wel en de andere maand niet van toepassing zijn. Kortom, een bewerkelijke payroll met de nodige uitdagingen op het gebied van de sociale premieberekeningen.

De oplossing: switch naar Celery payroll

De oplossing voor FBTT Travel was de overstap van payroll4 naar Celery. Celery biedt namelijk standaard de mogelijkheid om de periodieke mutaties zoals gewerkte uren, overuren, voorschotten etc. te importeren vanuit een Excel en/of CSV-bestand. Het invoeren van deze mutaties neemt zodoende enkele seconden in beslag. En daarnaast kunnen de mutaties niet bij de verkeerde werknemer ingevoerd worden. In Payroll4 moest voor het invoeren van deze mutaties de werknemers 1 voor een geselecteerd worden, en per werknemer apart de mutaties handmatig ingevoerd worden. Dat nam zeeën van tijd in beslag, en daarnaast kunnen fouten makkelijk gemaakt worden.

Ook is Celery zo gebouwd dat automatisch exact de juiste premies worden berekend, met inachtneming van de AOV-korting, AVBZ verlaagd tarief en de BVZ-vrijstelling. En bij uitdienstreding of in december van ieder jaar worden deze sociale premies op jaarbasis herberekend en afgerekend.

Het resultaat: tijd en geld bespaard

Wat betreft de sociale premies heeft FBTT Travel schaduw gedraaid met Celery software en het resultaat is opmerkelijk: bij exact hetzelfde aantal werknemers en dezelfde bruto loonsom kwam Celery ruim ANG 2.200 p/m lager uit qua belastingen en premies.

Dat blijkt met name veroorzaakt te worden doordat Celery bij lage-loners de BVZ en AVBZ-premie correct en volgens de wet berekent. Ook bleek ZV-premie afgedragen te worden voor werknemers die op basis van hun aantal werkdagen per week niet ZV-verzekerd konden zijn. Celery controleert welke sociale premies wel en niet van toepassing zijn, en ook al staan sommige premies wel aangevinkt, past Celery ze niet toe op basis van de instellingen in de werknemers. Ook werden in Payroll4 fiscale toeslagen ten onrechte toegepast, bijvoorbeeld Ouderentoeslag bij een werknemer jonger dan 60. Dat zou niet mogelijk moeten zijn, hetgeen in Celery ook niet mogelijk is. Celery checkt namelijk geboortedata e.d. Gelet op dit laatste verschil tussen Celery en Payroll4 zou het verschil in de totale belastingen en premies nog groter zijn dan alleen de genoemde ANG 2.200 per maand.

2200 ANG

Per maand bespaard

50%

Tijdwinst

70

Happy werknemers

In tegenstelling tot andere payroll software aanbieders vraagt Celery een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de software, dit is absoluut geen probleem, want het verdient zich dubbel en dwars terug door het voorkomen van onjuiste afdrachten van premies die niet betaald hoeven te worden.

Mark Verburg, Managing Director
Mark Verburg, Managing Director

Creëer uw eigen succesverhaal!

Probeer gratis