Staten akkoord met reparatiewet BVZ

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 29 okt 2014 - 2 minuten leestijd

De Staten zijn akkoord gegaan met de reparatiewet voor de basisverzekering ziektekosten (BVZ). De reparatiewetgeving werd door Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) afgehamerd, nadat de oppositiefracties die tegen de wet waren volgens hem niet tijdig hadden aangegeven dat zij hoofdelijke stemming over de wet wilden.

De Statenmeerderheid is akkoord met een motie van de coalitiepartijen waarin bij de regering wordt aangedrongen om werk te maken van de investeringen die in de periode van 2014 tot 2016 gepland staan in de lokale economie en deze uit te laten monden in economische groei en banen. Tevens wordt aangedrongen op het versneld doorvoeren van de efficiëntie- maatregelen in de zorgsector, maar ook bij overheids-nv’s. De regering wordt verzocht om de Staten in juni 2015 een verslag van de voortgang van deze trajecten te presenteren. De extra inkomsten die al deze exercities moeten genereren, moeten worden aangewend om de premie voor de algemene ziektekostenverzekering (AZV), de opvolger van de BVZ, zo laag mogelijk te houden, aldus de motie. De motie werd met dertien stemmen voor en drie tegen aangenomen. Voor stemden de fracties van de PS, Pais, PNP, onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran en de PAR, terwijl de MAN en Leeflang tegen stemden. Volgens Leeflang wil de motie doen lijken alsof er geen sprake van discriminatie was bij de BVZ. De rechter zal zich over de discriminatie in de wet moeten buigen, aldus het Statenlid. De fractie van MFK deed niet aan de stemming mee.

De reparatiewetgeving voor de BVZ gaat 1 november 2014 in. De wet gaat onder meer uit van de verlaging van de inkomensafhankelijke premie voor ouderen en gepensioneerden van 10 naar 6,5 procent. Dit wordt gecompenseerd door de verhoging van de BVZ-premie voor werkenden van 3 naar 4 procent en de verhoging van de loongrens van ANG 100.000 naar ANG 150.000 gulden. Verder wordt de nominale premie van 82 gulden per 1 januari 2015 afgeschaft.

Bron: Amigoe, 28 oktober 2014

Interessante bijlagen bij het artikel

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag