Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ)

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 17 mrt 2014 - 2 minuten leestijd

De Regering heeft kenbaar gemaakt dat de lang verwachte reparatiewetgeving momenteel ter advisering is aangeboden aan de adviesorganen. Na behandeling door deze partijen zal de reparatiewetgeving aan de Staten van Curaçao ter behandeling worden aangeboden. De Regering streeft ernaar om de aanpassingen per 1 april 2014 in te laten gaan

Wat houdt deze reparatiewetgeving in voor uw salarisadministratie? Naast o.a. een uitbreiding van de kring der verzekerden, lijken de gevolgen voor de payroll als volgt samengevat te kunnen worden:

  • De inkomensafhankelijke premie stijgt met 1% extra werknemerspremie naar 13% (werknemer 4% en werkgever 9%);
  • De inkomensafhankelijke premie voor gepensioneerden wordt verlaagd van 10% naar 6,5%;
  • Voor inkomens kleiner dan ANG 12.000 per jaar blijft de premie ongewijzigd op 0%;
  • Voor inkomens tussen ANG 12.000 en ANG 18.000 per jaar zal een ‘gliding scale’ toegepast gaan worden welke premie zal gaan variëren van 0,6% tot 3,8%;
  • De maximale premiegrondslag (plafond) wordt verhoogd van ANG 100.000 per jaar naar ANG 150.000 per jaar.

Deze maatregelen duiden erop dat de verlaging in BVZ premie voor gepensioneerden wordt opgevangen door verhoging van de premie voor werkenden met 1% en tevens door het verhogen van de maximale premiegrondslag met ANG 50.000 per jaar.

De gevolgen voor bijvoorbeeld een werknemer met een salaris van ANG 4.000 per maand zal zijn dat er ANG 40,00 per maand extra BVZ premie ingehouden zal worden. BVZ premie is echter ook verschuldigd over andere loonbestanddelen zoals bijvoorbeeld overwerk en bonussen.

De gevolgen voor een werknemer met een jaarsalaris van ANG 150.000 zullen zijn dat waar de premie in het oude stelsel ANG 12.000 per jaar bedroeg, deze premie nu zal toenemen met ANG 7.500 naar ANG 19.500 per jaar.

Wat veel werkgevers niet bekend is, is dat het werknemersgedeelte in de BVZ premie ook voor rekening van de werkgever mag komen. M.a.w., als de werkgever ervoor kiest de 1% extra werknemerspremie voor haar rekening te nemen dan zou het nettoloon van een werknemer met een salaris van ANG 4.000 per maand niet met ANG 40,00 per maand afnemen, maar dus gelijk blijven. De BVZ premie kosten voor de werkgever zullen echter met ANG 40,00 per maand toenemen. Het betreft dus als het ware een soort onbelaste vergoeding.

Interessante bijlagen bij het artikel

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag