Nieuw beleid SVb Aruba: een directeur van een rechtspersoon heeft geen ZV/OV-rechten

Geschreven door Matthew Verhage
Geplaatst op 9 dec 2021 - 1 minuut leestijd

Onlangs is op basis van nieuw beleid van de SVb (zie bijlage) bekend gemaakt dat een Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) zijnde de statutaire directeur/bestuurder van een rechtspersoon, niet als werknemer in de zin van de Landsverordeningen Ziekte- en Ongevallenverzekering en de Cessantieverordening (de werknemersverzekeringen) wordt aangemerkt, vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding.

Deze beleidsaanscherping zal per 1 januari 2022 ingaan, hetgeen inhoudt dat deze bestuurders geen ZV-, OV- en Cessantiarechten meer zullen hebben. Dat betekent dat aan betrokkene ook geen ziekengeld zal worden uitgekeerd voor de duur van zijn/haar arbeidsongeschiktheid. En aangezien betrokkene geen aanspraak kan maken op deze verzekeringen, is betrokkene over zijn/haar salaris tevens geen ZV/OV-premies verschuldigd voor deze verzekeringen.

De reden voor dit besluit is dat de rechtsverhouding en werkrelatie tussen een bestuurder en de rechtspersoon niet wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en als zodanig de directeur ook niet onder de definitie van werknemer in de zin van de Landsverordening Ongevallenverzekering en de Landsverordening Ziekteverzekering valt.

Gelet op deze beleidsaanscherping maakt de SVb werkgevers erop attent dat, mocht het blijken dat een DGA in uw loondienst bij de SVb geregistreerd staat als verzekerde werknemer ingevolge de werknemersverzekeringen, deze met ingang van 1 januari 2022 automatisch uit de administratie van de SVb zal worden gehaald. Ook dienen dergelijke gevallen dan niet meer bij de SVb in- en uitdienst gemeld te hoeven worden.

Bijlage: SVb Aruba – DGA_2021-2022

 

 

 

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag