In 2018 verdwijnt de Basiskorting uit de Loonbelastingtabellen op Curaçao

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 28 sep 2017 - 2 minuten leestijd

Vele jaren geleden is de basiskorting (ook wel ‘basisaftrek’ genoemd) in de periodieke Loonbelastingtabellen verwerkt omdat toch nagenoeg iedereen er recht op had. Vanaf 2018 wordt de basiskorting echter niet meer in de Loonbelastingtabellen opgenomen.

De voornaamste reden hiervoor is dat er door de toepassing van de basiskorting te weinig loonbelasting wordt ingehouden bij personen in het buitenland (voornamelijk gepensioneerden). Buitenlanders hebben immers geen recht op toepassing van de basiskorting.

Bovendien wordt het vanaf 2018 in het geval van meerdere dienstbetrekkingen dan tevens mogelijk om de basiskorting slechts toe te passen bij één inhoudingsplichtige. En in het geval van meerdere inkomstenbronnen is het zelfs aan te raden om bij geen van de inhoudingsplichtigen de basiskorting toe te passen, omdat meerdere inkomstenbronnen tegelijk in de meeste gevallen reeds een aanslag Inkomstenbelasting te betalen veroorzaken. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat meerdere inhoudingsplichtigen de lagere belastingschijven benutten, terwijl een werknemer er maar één keer recht op heeft. In het geval dat u de basiskorting bij geen van uw inhoudingsplichtigen laat toepassen, loopt u deze fiscale korting echter niet mis. In uw aangifte Inkomstenbelasting kunt u namelijk alsnog de basiskorting (eenmalig) toepassen.

Door deze wijziging zijn de Loonbelastingverklaring en de toelichting gewijzigd welke u vindt als bijlage bij dit blogartikel.

In deze nieuwe Loonbelastingverklaring wordt bij vraag 2C gevraagd of u recht heeft op de basiskorting. Dat betreft een nieuwe vraag welke met name voor werknemers met meerdere inkomstenbronnen en buitenlandse belastingplichtigen van belang is.

Interessante bijlagen bij het artikel

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag