Blog - Wetgeving

Reminder voor Curaçao: betaling SVB Cessantia premie 2020

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

Reminder voor Curaçao: betaling SVB Cessantia premie 2020

Voor 30 juni 2020 dient de Cessantia premie 2020 te zijn betaald aan de belastingontvanger op Curaçao.

Wijziging minimumloon Aruba

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

Wijziging minimumloon Aruba

Het minimumloon op Aruba is per 1 mei 2019 verhoogd met 3%. De laatste keer dat het minimumloon is gewijzigd was per 1 augustus 2017. 

SVB Curaçao - aankondiging BVZ-beleidswijziging

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

SVB Curaçao - aankondiging BVZ-beleidswijziging

Onlangs heeft de Sociale Verzekeringsbank Curaçao een beleidswijziging aangekondigd voor het verkrijgen van ontheffing van de BVZ-verzekering. Voor werknemers die na invoering van BVZ-Reparatiewetgeving per november 2014 in dienst zijn getreden en werden opgenomen in een bestaande collectieve ziektekostenverzekering, was het tot en met 2018 mogelijk om BVZ-ontheffing aan te vragen en te verkrijgen.

Aruba crisisheffing per 1 juli 2018

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

Aruba crisisheffing per 1 juli 2018

In het kader van de beheersing van de overheidsfinanciën heeft de Arubaanse regering een tijdelijke crisisheffing per 1 juli 2018 aangekondigd.

Nieuwe Handleiding Loonbelasting 2018 voor Curaçao

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

Nieuwe Handleiding Loonbelasting 2018 voor Curaçao

Onlangs is een nieuwe Handleiding Loonbelasting voor 2018 uitgekomen. De vorige versie was in 2004 uitgebracht en inmiddels dus 14 jaren oud.

Hieronder vindt u een opgaaf van enkele noemenswaardige wijzigingen en/of toevoegingen in de nieuwe handleiding:

Verhoging minimumloon Curaçao per 1 januari 2018

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

Verhoging minimumloon Curaçao per 1 januari 2018

In tegenstelling tot de tabellen Loon- en Inkomstenbelasting 2018 wordt het minimumloon op Curaçao per 1 januari 2018 wel verhoogd. Het minimumloon wordt verhoogd van ANG 9,00 bruto per uur naar ANG 9,175 bruto per uur. Dat betreft een verhoging van 1,94%.

In 2018 verdwijnt de Basiskorting uit de Loonbelastingtabellen op Curaçao

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

In 2018 verdwijnt de Basiskorting uit de Loonbelastingtabellen op Curaçao

Vele jaren geleden is de basiskorting (ook wel ‘basisaftrek’ genoemd) in de periodieke Loonbelastingtabellen verwerkt omdat toch nagenoeg iedereen er recht op had. Vanaf 2018 wordt de basiskorting echter niet meer in de Loonbelastingtabellen opgenomen.

Wijziging minimumloon Aruba per 1 augustus

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

Wijziging minimumloon Aruba per 1 augustus

De Arubaanse overheid heeft via een artikel op hun website aangekondigd het minimumloon per 1 augustus 2017 wijzigt. Lees in dit blog artikel wat de wijziging inhoud. 

Verhoging minimumloon Curaçao

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

Verhoging minimumloon Curaçao

In tegenstelling tot de SVB-premies, tabellen Loon- en Inkomstenbelasting is het minimumloon op Curaçao per 1 januari 2017 wel verhoogd. Het minimumloon is verhoogd van ANG 8,20 bruto per uur naar ANG 9,00 bruto per uur. Dat betreft een verhoging van 9.7%.

SVb Aruba - wijziging SVB loongrens per 1 juli 2016

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

SVb Aruba - wijziging SVB loongrens per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 wijzigt de SVB loongrens van AWG 54.600 per jaar (AWG 4.550 per maand) naar AWG 70.200 per jaar (AWG 5.850 per maand).

Staten akkoord met reparatiewet BVZ

Gepubliceerd door S. van Elteren in Wetgeving

Staten akkoord met reparatiewet BVZ

De Staten zijn akkoord gegaan met de reparatiewet voor de basisverzekering ziektekosten (BVZ). De reparatiewetgeving werd door Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) afgehamerd, nadat de oppositiefracties die tegen de wet waren volgens hem niet tijdig hadden aangegeven dat zij hoofdelijke stemming over de wet wilden.

Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ)

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ)

De Regering heeft kenbaar gemaakt dat de lang verwachte reparatiewetgeving momenteel ter advisering is aangeboden aan de adviesorganen. Na behandeling door deze partijen zal de reparatiewetgeving aan de Staten van Curaçao ter behandeling worden aangeboden. De Regering streeft ernaar om de aanpassingen per 1 april 2014 in te laten gaan

Werknemerspremie SZV ZV verdubbeld op SXM

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

Werknemerspremie SZV ZV verdubbeld op SXM

Het is onlangs bekend geworden dat per 1 januari 2014 de SZV ZV werknemerspremie wordt verhoogd naar 4.2%. Deze premie bedroeg 2.1%. Er is dus sprake van een verdubbeling van deze werknemersbijdrage in de ZV premie.

Uitbreiding BVZ-pakket voor gepensioneerden

Gepubliceerd door S. van Elteren in Wetgeving

Uitbreiding BVZ-pakket voor gepensioneerden

Het ministerie van Financiën heeft de pakketuitbreiding van de basisverzekering ziektekosten (BVZ) voor alle gepensioneerden goedgekeurd. Woensdag 30 november 2013 heeft de Raad van Ministers (RvM) de vergoeding voor bril en tandheelkundige zorg geratificeerd.

De BVZ op Curaçao nader toegelicht

Gepubliceerd door S. van Elteren in Wetgeving

De BVZ op Curaçao nader toegelicht

In verband met de noodzaak voor de overheid om te bezuinigen op de uitgaven voor de gezondheidszorg is per 1 februari 2013 de Basisverzekering ziektekosten (BVZ) ingevoerd. De overheid beoogt hiermee de kosten te verlagen door het basispakket van gezondheidszorg te beperken, de prijzen voor medicijnen te verlagen alsmede via premieverhoging een deel van de kosten te verschuiven naar verzekerden en werkgevers.

Tags

13e Maand AOV AVBZ AWW BVZ HRM SVB SXM SZV USA ZV Accountgebruiker Accounts Samenvoegen Administratiekantoor Administrator Afdracht Ambtenaren Arbeidsongeschikt Artikel 45 Kaart Aruba Authenticatie In Twee Stappen Auto Van De Zaak Azv Premie Basisaftrek Basiskorting Basisverzekering Bedrijfskosten Belasting Belastingdienst Betaalbestanden Betaling Beveiliging Bonaire Bonus Bruteren Bvz Cessantia Cessantiapremie Cloud Context Switcher Continuïteit Corona Creditcard Crisisheffing Curacao Curaçao Cursus Data Dienstverband Emigratie Engels Erfbelasting Ex Patriateregeling Expat Factuur Features Fiscale Bijtelling Vrij Wonen Gepensioneerden Gliding Scale Globale Gebruikersaccount Handleiding Loonbelasting Heffingskorting Heffingsrechten Horeca Hrm Hulpkrachten Import Inloggen Internet Inwerkperiode Ipad Juni Login Loon Loon In Natura Loonbelasting Loonbelastingkaart Loonbelastingtabel Loonbelastingtabel Bijzondere Beloningen Loonbelastingtabellen Loonberekening Looncode Looncodes Loongrens Loonkosten Loonstrook Minimumloon Mutaties Nederland Netto Loon Nieuwe Werknemer Online Online Loonstroken Ontheffing Ouderdomspensioen Particulier Parttime Patriot Payroll Payroll, Payroll Service Provider

 Pensioen Pensioenuitkering Personeelskosten Premie Premies Probeer Gratis Product Productbeveiliging Proeftijd Receptregelvergoeding Release Notes Reparatie Reparatietoeslag Reparatiewet Reparatiewetgeving Reseller Restrictie Saba Saint Martin Salaris Salarisadministratie Salariskosten Schenkbelasting Senioren Sint Eustatius Sint Maarten Staten Support Suriname Svb Taal Tabel Inkomstenbelasting Tandheelkunde Telefoon Van De Zaak Testaccount Training Update Updates Vakantiegeld Vakantiewerk Veilig Veiligheid Versleuteling Van Gegevens Verzamelloonstaat Verzekering Vrij Wonen
Wachtwoord Weduwen Uitkering Werknemersbijdrage Werknemerspremie Wetgeving Wezenuitkering
Workshop Ziektekosten Ziektekostenverzekering Ziektenkostenverzekering 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020