Software update: Vanaf nu ook BES payrolls mogelijk in Celery

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 16 mei 2016 - 2 minuten leestijd

Na een intensieve testperiode is het naast Curacao, Sint Maarten en Aruba payrolls sinds begin 2016 ook mogelijk BES payrolls in Celery te verwerken. Dat betreft dus de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De toevoeging van de BES-eilanden aan Celery is een gratis update en is beschikbaar voor iedere gebruiker.

Na de invoering van Caribisch Nederland en met ingang van 2011 zijn BES payrolls een stuk eenvoudiger geworden dan voorheen. Tot en met 2010 gold op de BES eilanden nagenoeg dezelfde fiscale en sociale wetgeving met betrekking tot salarissen als op Curacao en St. Maarten.

Sinds 2011 worden er op de BES twee verzekeringspremies over het loon geheven die volledig ten laste van de werkgever komen, de BES werknemersverzekeringen en BES zorgverzekering. De zorgverzekering betreft premie voor de ziektekostenverzekering. In de werknemersverzekeringen zijn onder één noemer drie premies opgenomen, namelijk de ZV premie voor Loonderving, de OV premie voor bedrijfsongevallen en de Cessantiapremie.

Voor de Loonheffing geldt een vast percentage van 30.4% en hierin is naast Loonbelasting tevens opgenomen de werknemersbijdragen in de AOV-, AWW- en Zorgverzekeringspremie. Voor de grondslag loonheffing mag een belastingvrije som en ouderentoeslag afgetrokken worden. Met ingang van 2016 is de aftrek kindertoeslag vervallen omdat hiervoor kinderbijslag in de plaats is gekomen.

Tevens is noemenswaardig dat werkgevers op de BES eilanden per kwartaal -dus maar vier keer per jaar- aangifte Loonbelasting moeten indienen en betalen. En het betreft dan één totaalbedrag per kwartaal voor alle premies en loonheffing tezamen. Op Curacao bijvoorbeeld dienen werkgevers jaarlijks 24 aangiften in te dienen en 60 verschillende betalingen van belasting en premies te verrichten. Een verschil van 56 betalingen per jaar!

Tenslotte is opmerkelijk dat op de verschillende BES eilanden verschillende minimumlonen van toepassing zijn. Deze variëren in 2016 van USD 4,70 tot USD 5,37 per uur waarbij het laagste minimumloon op Bonaire en het hoogste minimumloon op Saba van toepassing is.

Een noemenswaardig kenmerk van Celery is dat de kwartaalaangifte Loonbelasting van Celery dezelfde lay-out vertoond als de originele BES aangifte waardoor dit Celery formulier geprint en ondertekend kan worden voor indiening bij de Belastingdienst.

Taalkeuze is mogelijk

Qua taal kan in Celery nu op 3 niveaus een taal gekozen worden. De taal van de gehele account kan bijvoorbeeld op Engels gezet worden, maar een bepaalde werkgever binnen deze account kan op Nederlands gezet worden. En binnen dezelfde werkgever kan de ene werknemer aan Nederlands en de andere werknemer aan Engels gekoppeld worden. Zodoende ontvangen deze werknemers bij dezelfde werkgever hun loonstroken in hun eigen taal en daarnaast zijn de berichtgevingen van Celery, bijvoorbeeld dat de loonstrook online klaarstaat, in de gekozen taal.

Betaalbestanden

In Celery zit tevens de mogelijkheid (zonder meerprijs) om voor RBC Bank, MCB/WIB Bank en Girobank digitale nettoloon betaalbestanden te genereren waarmee de nettolonen via online banking supersnel uitbetaald kunnen worden

Probeer nu zelf Celery voor uw BES payroll en maak een gratis trial account aan!

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag