Software update: Vanaf nu ook Aruba payrolls mogelijk in Celery

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 9 jan 2016 - 3 minuten leestijd

Vanaf nu is het mogelijk om naast Curaçao en St.Maarten payrolls ook Aruba payrolls te verwerken in Celery. Het afgelopen jaar is er intensief getest op de toevoeging van Aruba en inmiddels zijn de eerste payrolls foutloos verwerkt. De toevoeging van Aruba aan Celery is een gratis update en is beschikbaar voor elke gebruiker.

Met name de berekening van de Loonbelasting is compleet anders dan op de omliggende eilanden. Daar dient men bijvoorbeeld in een maandelijkse payroll de inhouding loonbelasting te bepalen aan de hand van de Loonbelasting Maandtabel. Op Aruba dient echter iedere maand het tot dan uitgekeerde loon naar een zuiver voljaarsjaarloon herleid te worden, de inkomsten-/loonbelasting op jaarbasis bepaald te worden en weer terug herleid te worden naar rato van het tot dusver uitgekeerde belastbare loon. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg hebben dat in de maanden na een uitkering van een eenmalige bonus en/of overwerk, op het reguliere loon meer loonbelasting ingehouden wordt dan voorheen. Het jaarloon is immers toegenomen waardoor er op jaarbasis meer loonbelasting ingehouden dient te worden.

Daarnaast hanteert men op Aruba voor de heffing van de loonbelasting 2 tariefgroepen. Of men in tariefgroep 1 of 2 zit, is afhankelijk van het wel of niet gehuwd zijn, alleenverdiener zijn, of de echtgenoot eigen inkomsten heeft en de leeftijd van de kinderen. Celery hebben we zo gebouwd dat als deze informatie correct ingevoerd wordt, selecteert Celery zelf de juiste tariefgroep.

Met betrekking tot de kinderaftrek heeft een werknemer op Aruba recht op aftrek hiervan indien hij/zij alleenverdiener of de meestverdienende partner is en de kinderen op 1 januari van het jaar jonger zijn dan 17 jaar. Op Aruba heeft dus alleen de meestverdienende partner recht op kinderaftrek. Dit is een belangrijk gegeven om toe te passen in de payroll, want dit gaat in de praktijk nogal eens fout. Probleem dat daarbij om de hoek komt kijken, is dat het aan het begin van het jaar -bijvoorbeeld door ongeveer even hoge salarissen van beide echtgenoten en/of overwerk, bonussen etc.- niet altijd duidelijk is wie van de twee echtgenoten de meestverdienende echtgenote gaat worden dit jaar.

Voor inkomens tot AWG 2.500 per maand geldt op Aruba tevens een Reparatietoeslag, welke toeslag wordt uitgekeerd aan betreffende werknemer. Deze toeslag komt in principe voor rekening komt van de overheid omdat deze toeslag van de totaal te betalen Loonbelasting en sociale premies afgetrokken dient te worden.

Een noemenswaardig kenmerk van Celery is dat de aangifte Loonbelasting van Celery dezelfde lay-out vertoond als de originele aangifte. Daarnaast is het mogelijk dat Celery zelfs de juiste betalingskenmerken per belasting-/premiesoort op de aangifte afdrukt waardoor dit Celery formulier geprint en ondertekend kan worden voor de maandelijkse indiening bij de Belastingdienst.

Taalkeuze is mogelijk

Qua taal kan in Celery nu op 3 niveaus een taal gekozen worden. De taal van de gehele account kan bijvoorbeeld op Engels gezet worden, maar een bepaalde werkgever binnen deze account kan op Nederlands gezet worden. En binnen dezelfde werkgever kan de ene werknemer aan Nederlands en de andere werknemer aan Engels gekoppeld worden. Zodoende ontvangen deze werknemers bij dezelfde werkgever hun loonstroken in hun eigen taal en daarnaast zijn de berichtgevingen van Celery, bijvoorbeeld dat de loonstrook online klaarstaat, in de gekozen taal.

Betaalbestanden

In Celery zit tevens de mogelijkheid (zonder meerprijs) om voor RBC Bank en CMB Bank digitale nettoloon betaalbestanden te genereren waarmee de nettolonen via online banking supersnel uitbetaald kunnen worden.

Probeer nu zelf Celery voor uw Arubaanse payroll en maak een gratis trial account aan!

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag