Software update: Sint Maarten belastingen en sociale premies 2018

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 25 jan 2018 - 1 minuut leestijd

De afgelopen dagen zijn de definitieve Loonbelastingtabel en sociale premies 2018 voor St. Maarten bekend geworden en geüpdatet in Celery.

SZV ZVOV premies en Loongrens zijn in 2018 gelijk gebleven aan 2017. De maximale premiegrondslag voor de AOV/AWW-premie is met ANG 2.010,00 toegenomen tot ANG 102.510,00 per jaar. De premiepercentages voor AOV/AWW- en AVBZ-premies zijn in 2018 gelijk gebleven aan 2017.

De schijven Inkomstenbelasting zijn iets verhoogd maar de percentages zijn gelijk gebleven. Dit levert per saldo een lastenverlichting op omdat belastingplichtigen in 2018 dus langer in een lagere belastingschijf blijft tegen hetzelfde belastingpercentage als voorheen. Over een grondslag Loonbelasting van ANG 4.000 per maand is bijvoorbeeld in 2018 ANG 8,70 minder Loonbelasting verschuldigd dan in vergelijking met 2017. Verder zijn de fiscale toeslagen in 2018 met enkele guldens toegenomen.

Bijlages bij dit artikel:

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag