Software update: salarisberekeningen 2015 Curacao en Sint Maarten

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 9 jan 2015 - 1 minuut leestijd

Wat betreft St. Maarten zijn de nieuwe loonbelastingtabellen, fiscale toeslagen en SVB premies 2015 bekend en verwerkt in Celery. Wat betreft Curacao heeft Celery door het uitblijven van informatie over de periodieke loonbelastingtabellen 2015, zelf een berekening vastgesteld van de periodieke loonbelasting.

Deze berekening wordt gebaseerd op de Tabel Inkomstenbelasting 2015 en omdat Celery geen rekening houdt met afrondingen zoals wel het geval was in de periodieke loonbelastingtabellen, is de door Celery berekende loonbelasting meer nauwkeuriger dan voorheen en zal er met name op jaarbasis (nagenoeg) geen sprake zijn van verschillen in de vorm van te weinig of teveel ingehouden Loonbelasting.

Enkele andere noemenswaardige wijzigingen per 1 januari 2015 in het belastingstelsel voor Curacao zijn dat de ‘vermindering lage lonen’ is vervallen en dat er voor werknemers met een aanmerkelijk belang een ‘gebruikelijk loon regeling’ in het leven is geroepen. Met name als DGA zijnde, is het aan te raden u over dit laatste onderwerp goed te laten adviseren en zo nodig maatregelen te nemen.

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag