Software update BVZ reparatiewetgeving

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 18 nov 2014 - 2 minuten leestijd

Celery software is naar aanleiding van de BVZ reparatiewetgeving vanaf nu geüpdate. Vanaf 1 november 2014 is de BVZ werknemerspremie met 1% toegenomen naar 4%. De werkgeversbijdrage van 9% is gelijk gebleven. Ook blijven werknemers met een inkomen per jaar van ANG 12.000 of minder geen BVZ premie verschuldigd. Voor werknemers met een inkomen per jaar van meer dan ANG 12.000 maar minder dan ANG 18.000, geldt een ‘gliding scale’. Deze ‘gliding scale’ geeft in 5 inkomensschijven een bepaalde korting op de BVZ premie. Bij een inkomen van meer dan ANG 18.000 per jaar is echter weer de reguliere 4% werknemerspremie van toepassing. Daarnaast is tevens het plafond voor de premiegrondslag opgetrokken van ANG 100.000 naar ANG 150.000 per jaar.

 

De grootste wijziging in deze Reparatiewetgeving is daarentegen op gepensioneerden van toepassing. Voor hen geldt per 1 oktober 2014 dat op pensioenuitkeringen geen 10% maar 6.5% BVZ premie ingehouden dient te worden.

Daarnaast geldt deze 6.5% per 1 november 2014 tevens voor gepensioneerden die naast hun pensioenuitkering nog loon uit huidige dienstbetrekking verdienen, maar wel reeds een AOV-pensioen genieten en/of gebruik maken van de Overgangsregeling AOV. De Overgangsregeling AOV is van toepassing als de werknemer 60 wordt tussen 1 maart 2014 en 1 maart 2016 en ervoor kiest om toch nu al een AOV-pensioen te ontvangen van de SVB en dus niet te wachten tot zijn/haar 65 jarige leeftijd. In dit geval bedraagt de totale BVZ premie dus ook 6.5% waarvan de werkgever minimaal 2.5% voor haar rekening dient te nemen.

In het geval dat de gepensioneerde nog geen AOV-pensioen ontvangt en geen gebruik maakt van de Overgangsregeling AOV, is de reguliere 13% BVZ premie van toepassing, waarvan de werkgever minimaal 9% voor haar rekening dient te nemen.

In Celery is deze gewijzigde BVZ wetgeving voor gepensioneerden verwerkt door middel van het per werknemer aanvinken van een nieuwe optie in de premiebutton AOV/AWW premie. Het wel of niet aanvinken van deze optie zal gevolgen hebben voor de AOV/AWW en BVZ premie waarna deze premies door Celery correct toegepast en berekend zullen worden.

Indien u vragen heeft over de update kunt u contact opnemen met support@celerypayroll.com.

Interessante bijlage:

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag