Automatische SVB Mutatieformulieren

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 25 aug 2016 - 2 minuten leestijd

Sinds enkele maanden is rapport C24 toegevoegd in Curacao payrolls in Celery. Dit rapport kunt u vinden in Celery in Rapporten / Periodieke rapporten. Het C24 rapport betreft het blauwe SVB mutatieformulier waarmee u SVB mutaties zoals in- en uitdiensttredingen en/of salariswijzigingen dient te melden aan de SVB. Dit Celery rapport heeft dezelfde 13 kolommen zoals het officiële blauwe SVB mutatieformulier.

Dit C24 rapport vergelijkt de laatste verwerkte salarisrun met de periode ervoor en indien er een SVB mutatie heeft plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld een indiensttreding en/of een salariswijziging, zal deze SVB mutatie in dit rapport opgenomen worden.

U kunt dit rapport als standaard te genereren rapport toevoegen in Werkgever / Rapporten na afsluiten loonperiode. Zodoende genereert Celery automatisch na de verwerking van de periodieke payroll dit SVB mutatieformulier met daarin alle SVB meldingen die aan de SVB gemeld dienen te worden.

SVB heeft haar goedkeuring uitgesproken m.b.t. de lay-out van dit rapport, het is dus een kwestie van het C24 formulier printen, ondertekenen en indienen. Vergeet daarbij uiteraard niet een door de SVB voor indiening gestempeld exemplaar terug te vragen.

Aangezien dit rapport pas enkele maanden geleden is geïntroduceerd, zal deze alleen het gewenste beeld geven vanaf mei en/of juni 2016.

Celery is er zeker van dat door toevoeging van dit rapport uw tijdsbesteding aan payrolls in Celery nog efficiënter en nauwkeuriger wordt en dat hiermee tevens SVB Jaaraanslagen voor u (en uw cliënten) worden voorkomen. Indien u dit C24 formulier namelijk consequent maandelijks achteraf indient, kunnen er geen SVB mutaties ter indiening vergeten worden waarmee dergelijke aanslagen worden voorkomen.

Bijlage: Het SVB mutatieformulier voor Curacao

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag