Wordt er extra Loonbelasting op mijn vakantiegeld ingehouden?

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 27 mei 2019 - 3 minuten leestijd

Regelmatig horen we van werknemers dat ze van hun bruto vakantiegeld netto minder overhouden dan van het vaste maandloon. Wat is daarvan nu precies de reden?

De oorzaak zit ‘m in het feit dat de Loonbelasting (LB) die wordt ingehouden op het reguliere maandsalaris wordt bepaald aan de hand van de Loonbelasting Maandtabel. En de Loonbelasting die wordt ingehouden op eenmalige uitkeringen zoals vakantiegeld wordt bepaald aan de hand van de Tabel Bijzondere Beloningen.

Er zit een groot verschil in deze twee Loonbelasting (LB) tabellen. Zo zijn in de LB Maandtabel de belastingvrije som en de lage(re) belastingschijven verwerkt. Dat terwijl de Tabel Bijzondere Beloning een percentage loonbelasting aangeeft welke gebaseerd wordt op het jaarloon.

Hieronder volgen 3 voorbeelden per eiland, waarin duidelijk te zien is dat de bedragen per toegepaste tabel verschillen:

Curaçao:

Bij een salaris van ANG 2.500,00 bruto per maand dient volgens de LB Maandtabel 2019 (met toepassing van de Basiskorting) ongeveer ANG 70,00 aan Loonbelasting ingehouden te worden. Maar op basis van een jaarloon van ANG 32.500 en de Tabel Bijzondere Beloning dient op een uitkering vakantiegeld van ANG 2.500,00 bruto een bedrag van ANG 250,00 aan Loonbelasting ingehouden te worden. Een verschil dus van ANG 180,00 meer loonbelasting over het vakantiegeld.

BES:

Bij een salaris van USD 1.800,00 bruto per maand dient volgens de LB Maandtabel 2019 (met toepassing van de Belastingvrije som) ongeveer USD 230,00 aan Loonbelasting ingehouden te worden. Maar op basis van een jaarloon van USD 23.400 en de Tabel Bijzondere Beloning dient op een uitkering vakantiegeld van USD 1.800,00 bruto een bedrag van USD 547,00 aan Loonbelasting ingehouden te worden. Een verschil dus van USD 317,00 meer loonbelasting over het vakantiegeld.

Sint Maarten:

Bij een salaris van ANG 2.500,00 bruto per maand dient volgens de LB Maandtabel 2019 ongeveer ANG 114,00 aan Loonbelasting ingehouden te worden. Maar op basis van een jaarloon van ANG 32.500 en de Tabel Bijzondere Beloning dient op een uitkering vakantiegeld van ANG 2.500,00 bruto een bedrag van ANG 292,00 aan Loonbelasting ingehouden te worden. Een verschil dus van ANG 278,00 meer loonbelasting over het vakantiegeld.

Aangezien het vakantiegeld bovenop de reguliere maandsalarissen uitgekeerd wordt, mag de LB Maandtabel hierop niet toegepast worden. Doet men dat toch, dan wordt er op jaarbasis te weinig Loonbelasting ingehouden welk verschil na het indienen van de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting alsnog aan de Belastingdienst afgedragen dient te worden.

Helaas moeten we dus concluderen dat we van bijzondere beloningen zoals vakantiegeld inderdaad netto minder overhouden omdat er meer loonbelasting ingehouden wordt.

Regelmatig zien we ook vakantiegeldregelingen waarbij maandelijks het bruto vakantiegeld wordt bijgeteld zodat er alvast loonbelasting en premies over worden berekend, maar dat een bedrag ter grootte van het bruto vakantiegeld op het nettoloon wordt ingehouden, welk nettobedrag later op het afgesproken tijdstip uitbetaald wordt. In dat geval wordt de belasting en premies periodiek berekend maar de uitbetaling van het ingehouden nettobedrag vindt eenmalig per jaar plaats. Aangezien de belasting en premies niet eenmalig per jaar berekend worden maar maandelijks, is het aan te raden in dit geval de loonbelasting over het vakantiegeld periodiek te berekenen op basis van de LB Maandtabel. Eigenlijk wordt in dit geval het vakantiegeld namelijk maandelijks uitgekeerd (lees: belast) en niet eenmaal per jaar.

Welke methode van uitkeren is nu eigenlijk het meest voordelig? Het vakantiegeld over het jaar verspreiden of eenmalig per jaar laten uitkeren en belasten? Beide methodes zouden op jaarbasis in principe hetzelfde resultaat moeten opleveren. Het jaarloon is namelijk in beide gevallen gelijk, alleen met dat verschil dat het vakantiegeld in de ene methode in 12 delen wordt uitgekeerd en in de andere methode ineens wordt uitgekeerd.

Bent u werkgever en wilt u makkelijk en snel vakantiegeld verwerken? Dat kan met Celery. Neem nu een gratis test account via onze website en probeer het zelf.

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag