Wordt er extra Loonbelasting ingehouden op vakantiegeld?

Geschreven door Angela Calmero
Geplaatst op 17 mei 2023 - 3 minuten leestijd

Regelmatig krijgen wij de vraag van werknemers waarom zij van hun bruto vakantiegeld zoveel minder overhouden dan van het vaste maandloon terwijl het bedrag hetzelfde is? De uitleg hiervan is de volgende:

Er zijn twee soorten loonbelasting tabellen. Loonbelasting die moet worden ingehouden op het periodieke salaris, wordt bepaald aan de hand van de periodieke tabel. Maar bij eenmalige uitkeringen zoals vakantiegeld, bonussen, eindejaarsuitkering enz. moet de loonbelasting worden bepaald aan de hand van de tabel voor bijzondere beloningen. Er zit een duidelijk verschil in deze twee soorten tabellen. In de periodieke tabel zitten alle (lagere) belastingschijven ook verwerkt terwijl de tabel voor bijzondere beloningen uitgaat van het uiteindelijk percentage dat gebaseerd is op het jaarloon van het voorgaande jaar.

Hieronder volgen 3 voorbeelden, waarin duidelijk te zien is dat de bedragen per toegepaste tabel verschillen:

Curaçao:
Bij een salaris van ANG 2.500 bruto per maand moet volgens de periodieke tabel (in dit geval de maandtabel 2023 mét toepassing van de basiskorting) ongeveer ANG 7 aan loonbelasting ingehouden te worden.
Maar wanneer we kijken naar het jaarloon van voorgaand jaar van ANG 32.500 (13 x ANG 2.500) in de tabel voor bijzondere beloning dan moet op het vakantiegeld van diezelfde ANG 2.500 ongeveer een bedrag van ANG 228 aan loonbelasting ingehouden worden.  Een verschil van ANG 220 meer loonbelasting.

BES:
Bij een salaris van USD 1.800 bruto per maand dient volgens de periodieke tabel (in dit geval de maandtabel 2023 met toepassing van de belastingvrije som) ongeveer USD 100 aan loonbelasting ingehouden te worden.
Maar wanneer we kijken naar het jaarloon van USD 23.400 (13 x USD 1.800) in de tabel voor bijzondere beloning dan moet op het vakantiegeld van USD 1.800 een bedrag van USD 547 aan loonbelasting ingehouden worden. Dit is een verschil van USD 447 meer loonbelasting.

Sint Maarten:
De belastingtabellen en/of sociale premies voor 2023 zijn nog niet bekend.
Bij een salaris van ANG 2.500 bruto per maand dient de periodieke tabel (in dit geval de maandtabel 2022) ongeveer ANG 113 aan loonbelasting ingehouden te worden.
Maar op basis van een jaarloon van ANG 32.500 (13 x ANG 2.500) in de tabel voor bijzondere beloning zal op het vakantiegeld van ANG 2.500 een bedrag van ANG 292 aan loonbelasting ingehouden moeten worden. Een verschil van ANG 179,00 meer loonbelasting over het vakantiegeld.

Zoals eerder aangegeven wordt het vakantiegeld eenmalig boven op de reguliere periodieke salarissen uitgekeerd en mag de periodieke tabel hierop niet toegepast worden. Wanneer de werkgever dit wel doet, dan wordt er op jaarbasis te weinig loonbelasting ingehouden bij de werknemers. Dit verschil zal na het indienen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting door de werknemer alsnog door hem aan de belastingdienst afgedragen moeten worden.

Er zijn echter vakantiegeld regelingen waarbij periodiek het bruto vakantiegeld wordt uitbetaald, zodat er wel via de periodieke tabel loonbelasting en premies over worden berekend.  In dit geval kan ditzelfde bedrag ook op het nettoloon weer ingehouden worden bij de werknemer en “gespaard”. Dit “gespaarde” bedrag wordt dan later in een afgesproken periode netto aan de werknemer uitbetaald. In dit geval wordt de belasting en premies wel conform de periodieke tabel berekend en vindt de uitbetaling van het “gespaarde” nettobedrag toch eenmalig per jaar plaats. De reden dat het nu niet noodzakelijk is om de tabel voor bijzondere beloning te gebruiken is dat het vakantiegeld periodiek wordt uitgekeerd (lees: belast) en niet eenmaal per jaar. Dat de werknemer verzoekt de werkgever om het bedrag in te houden, te “sparen” en eenmaal per jaar uit te betalen is niet terzake doende.

Welke methode van uitkeren is het meest voordelig is: het vakantiegeld over het jaar verspreiden of eenmalig per jaar laten uitkeren en belasten?

Beide methodes zouden op jaarbasis in principe hetzelfde resultaat moeten opleveren. Het jaarloon is immers in beide gevallen gelijk, alleen met dat verschil dat het vakantiegeld in de ene methode in periodieke stukjes wordt uitgekeerd en in de andere methode ineens.

Bent u werkgever en wilt u makkelijk en snel vakantiegeld verwerken? Dat kan met Celery. Neem nu een gratis test account via onze website en probeer het zelf.

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag