SVB Loongrens 2017 voor Curaçao

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 30 nov 2016 - 1 minuut leestijd

De SVB Loongrens 2017 van Curaçao is bekend geworden. Deze loongrens is in verband met een negatieve inflatie gelijk gebleven op ANG 5.417,10 per maand. Op jaarbasis blijft de loongrens ANG 65.005,20.

Deze SVB Loongrens is van toepassing op de vraag of een werknemer volgend jaar SVB ZV verzekerd is. Peildatum voor de ZV loongrens 2017 betreft het SVB loon in november 2016. En afhankelijk van die uitkomst is voor betreffende werknemer volgend jaar dan ook wel of geen ZV premie verschuldigd. De ZV verzekering betreft echter per 1 februari 2013 geen ziektekostenverzekering meer maar verzekert ZV verzekerde werknemers tegen 80% loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid.

Wat belangrijk is en vaak over het hoofd gezien wordt, is het feit dat in het SVB loon waarop de loongrens wordt getoetst, vaste loonbestanddelen meegeteld dienen te worden. Het SVB loon betreft dus niet alleen het brutoloon maar hierbij dient tevens andere loonbestanddelen opgeteld te worden zoals vakantiegeld, 13e maand, vaste belaste kostenvergoedingen, fiscale bijtellingen e.d.

De ZV premie bedraagt 1.9% van het SVB loon en komt volledig voor rekening van de werkgever.

 

 

Interessante bijlage bij dit artikel:

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag