Salarissen en premies op Curaçao in 2014

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 17 jan 2014 - 3 minuten leestijd

In 2014 gaat een werknemer er gemiddeld per maand enkele guldens tot tientjes netto op vooruit. Dat wordt met name veroorzaakt door de Tabel Inkomstenbelasting 2014, die lager uitpakt dan vorig jaar. Bij een belastbaar inkomen van ANG 20.000 per jaar wordt er in 2014 op jaarbasis ANG 80 minder belasting ingehouden.

Bij andere jaarinkomens zijn deze cijfers als volgt:

Belastbaar inkomen:                     Minder belasting:
40.000                                               170
60.000                                               360
80.000                                               440
100.000                                            700
140.000                                            1.200

Met name omdat de sociale premies zoals AOV/AWW, BVZ, en AVBZ in 2014 (vooralsnog) gelijk zijn gebleven, komt het voordeel van minder inkomstenbelasting volledig ten gunste van de werknemer.

De enige wijziging in 2014 in de sociale premies betreft momenteel een (iets) hogere SVB Loongrens maar deze premie wordt volledig door de werkgever betaald. Werknemers merken daar dus niets van. Deze loongrens is in 2014 met 2% geïndexeerd van ANG 5.135,00 naar ANG 5.237,70 per maand. Werknemers die op peildatum november 2013 een lager of hoger SVB loon hadden, zijn hierdoor in 2014 respectievelijk wel of niet verzekerd voor SVB Loonderving (80% loon doorbetalen tijdens arbeidsongeschiktheid). Deze loongrens heeft met ingang van de BVZ verzekering verleden jaar geen invloed meer op het SVB of particulier verzekerd zijn tegen ziektekosten.

De vraag is of de sociale premies ongewijzigd blijven? Gelet op de ontwikkelingen rond de BVZ lijkt dat niet het geval te zijn en zullen we in de loop van 2014 nog wel een wijziging (lees: verhoging) van deze premie kunnen verwachten. De BVZ premie is echter niet op alle werknemers van toepassing dus deze verhoging zou u voorbij kunnen gaan.

Het is echter ook erg stil rond de AOV/AWW premie. Dit jaar is deze premie en de maximale grondslag voor het eerst sinds vele jaren niet verhoogd. Ook daar zullen we dus nog wel een aanpassing kunnen verwachten. De AOV/AWW premie is echter nagenoeg wel op alle werknemers van toepassing en zal dus mogelijk ook uw portemonnee gaan raken. De verhoging verleden jaar echter betrof een premieverhoging van 2% welke volledig voor rekening van de werkgever kwam. De vraag is of dit jaar ook de werknemerspremie verhoogd zal gaan worden.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we dus nog wel wat veranderingen verwachten de komende maanden op gebied van belasting- en sociale wetgeving. Gelukkig is Celery altijd up-to-date, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. De meeste recente toeslagpercentages, premiepercentages, loongrens cijfers en bijdragen zijn opgenomen in de web-app. Zodra er wijzigingen plaatsvinden in belasting en/of sociale wetgeving. Krijgt u hiervan bericht en wordt dit doorgevoerd in de berekening.

Interessante bijlage bij dit artikel:

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag