Opmerkelijke fiscale wijzigingen in Caribisch Nederland

Geschreven door Matthew Verhage
Geplaatst op 25 jan 2023 - 2 minuten leestijd

Verhoging van de belastingvrije som

Vanaf 1 januari 2023 is de belastingvrije som aanmerkelijk hoger dan in de voorgaande jaren, namelijk USD 17.352 per jaar. Dit is een verhoging van USD 5.154 ten opzichte van de belastingvrije som van 2022, die USD 12.198 bedroeg.

Met andere woorden – over de eerste USD 1.446 salaris per maand is geen loonbelasting verschuldigd. Over dit bedrag zijn echter wel de werkgeversbijdragen in Werknemers- en Zorgverzekeringpremies verschuldigd. Dat betekent dat tot een salaris van USD 1.446 bruto per maand zal het nettoloon op hetzelfde bedrag als bruto uitkomen, indien de belastingvrije som tenminste wordt toegepast.

Bij de berekening van de loonbelasting, waarin de werknemersbijdragen voor de premies AOV, AWW en de Zorgverzekering zijn inbegrepen, mag rekening gehouden worden met deze belastingvrije som. De belastingvrije som betekent dat een deel van de belastbare inkomsten niet belast worden. Dit wordt uiteraard automatisch correct toegepast in Celery.

 

Verhoging van het ‘Gebruikelijkloon-regeling’ in Caribisch Nederland

Voor een bestuurder die een aanmerkelijk belang heeft in een lichaam en tevens arbeid verricht voor dat lichaam geldt de ‘gebruikelijk-loonregeling’. De ‘gebruikelijkloon-regeling” houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder van een lichaam wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.

Met ingang van 2023 is het normbedrag voor toepassing van de “gebruikelijkloon-regeling” aangepast en verhoogd van USD 14.000 naar USD 25.000 per jaar. Een verhoging van ruim 78%.

Als het feitelijk door de aanmerkelijkbelanghouder genoten loon lager is dan het gebruikelijk loon, wordt het verschil niettemin geacht te zijn genoten. Dit verschil wordt het fictief loon genoemd. Dit fictief loon is feitelijk niet betaald, maar wordt voor de heffing van loonheffingen wel geacht te zijn genoten door de aanmerkelijkbelanghouder.

Als het feitelijk genoten loon hoger is dan het gebruikelijke loon, leidt dat niet tot een aftrek of een vermindering. Het feitelijk betaalde loon is in deze situatie het uitgangspunt voor de belastingheffing.

 

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag