Nieuwe looncodes voor ‘bruteren’

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 27 okt 2016 - 1 minuut leestijd

Sinds geruime tijd is het mogelijk om te bruteren in Celery. Bruteren houdt in dat er een nettobedrag ingevoerd wordt, welke Celery terugrekent naar een bruto bedrag. Dergelijke looncodes worden vaak gebruikt als er bijvoorbeeld een netto bonus uitgekeerd dient te worden.

In Curaçao, St. Maarten en Aruba payrolls zijn hiervoor looncodes 180 en 190 aangemaakt. Het verschil tussen deze twee looncodes is dat looncode 180 wel en looncode 190 niet in het SVB loon wordt opgenomen. In BES payrolls is alleen een bruteringscode 190 aangemaakt, omdat op BES geen sprake is van wel of geen SVB loon.

Overigens is ook het bruteren van het vaste salaris mogelijk in Celery. Onder Salaris kan bij werknemers door het klikken op de bruteringsbutton het vaste nettoloon gebruteerd worden en zodoende vastgezet worden op een vast brutoloon. Bij gebruik van deze optie houdt Celery rekening met alle bij betreffende werknemer ingevoerde vaste loonbestanddelen zoals pensioenpremie en fiscale bijtellingen zoals de bedrijfsauto- en telefoonbijtelling.

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag