Gooi geen geld over de balk – pas de juiste sociale premies toe

Geschreven door Matthew Verhage
Geplaatst op 20 okt 2022 - 4 minuten leestijd

Dagelijks wordt Celery Support door klanten geraadpleegd, en op verzoek van de klant, kijken we online mee in de salarisadministratie in Celery.

Daarbij stuiten we regelmatig op situaties dat er voor bepaalde werknemers sociale lasten worden afgedragen die eigenlijk niet afgedragen zouden hoeven worden. En dat is natuurlijk echt zonde van het geld.

Betaalt u mogelijk ook enkele sociale premies die wellicht niet verschuldigd zijn? Hieronder vindt u een opgave per land en de meeste gemaakte fouten:

Aruba
De ZV-premie (voor Loonderving) van SVb is alleen van toepassing op werknemers met een SVb-jaarloon gelijk aan of minder dan AWG 70.200 per jaar (AWG 5.850 per maand).

De OV-premie van de SVb is op alle werknemers van toepassing, alleen wordt de premie maximaal berekend over de hierboven genoemde loongrensbedragen.

En met ingang van 1 januari 2022 kan door het ontbreken van een gezagsverhouding, de DGA (de statutaire directeur/bestuurder) niet als werknemer in de zin van de Landsverordeningen Ziekte- en Ongevallenverzekering en de Cessantiaverordening worden aangemerkt. In dergelijke gevallen zijn de ZV-, OV- en Cessantia premie dan ook niet verschuldigd.

De AOV/AWW-premie is in 2022 niet meer verschuldigd in de maand na de maand waarin een werknemer de 64-jarige leeftijd heeft bereikt. Maar hiervoor hoeft u in Celery geen actie te nemen – Celery stopt op basis de geboortedatum automatisch op het juiste moment met toepassing van deze premie.

BES
De Zorgverzekering is voor een bestuurder van een op de BES-eilanden gevestigd lichaam, niet verschuldigd.

Een bestuurder van een op de BES-eilanden gevestigd lichaam is ook niet verzekerd voor de Werknemersverzekeringen (ZV, OV en Cessantia), en daarom is deze premie ook niet verschuldigd.

Curaçao
De ZV-premie (voor Loonderving) van SVB is alleen van toepassing op werknemers met een SVB-jaarloon gelijk aan of minder dan ANG 73.647,60 per jaar (ANG 6.137,30 per maand). Naast deze loongrens geldt ook dat alleen werknemers met een 5- of 6-daagse werkweek ZV verzekerd kunnen zijn.

De OV-premie van de SVB is op alle werknemers van toepassing, alleen wordt de premie maximaal berekend over de hierboven genoemde loongrensbedragen.

En met ingang van 1 september 2019 wordt de rechtsverhouding tussen een bestuurder en de rechtspersoon niet aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Zodanig valt de directeur ook niet onder de definitie van werknemer in de zin van de Landsverordeningen Ziekte- en Ongevallenverzekering en de Cessantiaverordening. In dergelijke gevallen zijn de ZV-, OV- en Cessantia premie dan ook niet verschuldigd.

De BVZ-premie is alleen verschuldigd voor BVZ-verzekerden. Niet BVZ-verzekerden dienen jaarlijks bij SVB een BVZ-ontheffing aan te vragen. Houd er wel rekening mee dat er pas BVZ-premie verschuldigd is als de werknemer ANG 12.000 per jaar (ANG 1.000 per maand) of meer verdient. Dat wordt de BVZ-vrijstelling genoemd. En op lonen tussen de ANG 12.000 en ANG 18.000 per jaar is ook nog de BVZ-Gliding Scale van toepassing – dat betreft een korting op het werknemersgedeelte in deze premie. Maar maakt u geen zorgen, deze BVZ-vrijstelling en Gliding Scale worden automatisch toegepast in Celery.

De AOV/AWW-premie is niet meer verschuldigd in de maand na de maand waarin een werknemer de 65-jarige leeftijd heeft bereikt. Maar hiervoor hoeft u in Celery geen actie te nemen – Celery stopt op basis de geboortedatum automatisch op het juiste moment met toepassing van deze premie.

Tenslotte kent de AOV/AWW-premie op Curaçao ook nog een soort bonus-/malus systeem. Deze houdt in dat werknemers met een jaarloon van ANG 27.633 of minder een korting krijgen op het werknemersdeel in deze premie, en werknemers met een jaarloon van ANG 100.000 of meer een extra 1% werknemerspremie betalen over het loon boven deze grens. Maar maakt u ook hierover geen zorgen, deze korting en extra premie worden automatisch correct berekend en toegepast in Celery.

Suriname
Sociale wetgeving in Suriname is erg sober. In de salarisadministratie en de loonberekeningen wordt alleen de AOV-premie ingehouden welke in principe een volledige werknemerspremie betreft.

Voor buitenlandse werknemers kan een AOV-premie vrijstelling van toepassing zijn, hiervoor zal echter wel een beschikking aangevraagd moeten worden.

St. Maarten
De ZV-premie (voor Loonderving en Ziektekostenverzekering) van SZV is per 1 augustus 2022 van toepassing op werknemers met een SZV-jaarloon gelijk aan of minder dan ANG 120.000,00 per jaar (ANG 10.000,00 per maand). Naast deze loongrens geldt ook dat alleen werknemers met een 5- of 6-daagse werkweek ZV verzekerd kunnen zijn.

De OV-premie van de SZV is op alle werknemers van toepassing, alleen wordt de premie maximaal berekend over de hierboven genoemde grensbedragen.

SZV kent geen wetgeving dat bestuurders van rechtspersonen zijn uitgesloten voor de ZV- en OV-verzekering. Dat heeft er mede mee te maken dat de ZV-premie niet alleen een verzekering betreft voor loonderving maar ook voor de ziektekostenverzekering.

De AOV/AWW-premie is niet meer verschuldigd in de maand na de maand waarin een werknemer de 65-jarige leeftijd heeft bereikt. Maar hiervoor hoeft u in Celery geen actie te nemen – Celery stopt op basis de geboortedatum automatisch op het juiste moment met toepassing van deze premie.

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag