Belastingen en premies 2022

Geschreven door Matthew Verhage
Geplaatst op 28 dec 2021 - 2 minuten leestijd

Voor nagenoeg alle landen in Celery zijn de officiële loonbelastingtabellen en sociale premies voor 2022 bekend. Hieronder geven we enkele noemenswaardige wijzigingen.

Aruba
In 2022 blijven de belastingvrije som, de tabel Loon-/Inkomstenbelasting en sociale premies vooralsnog gelijk aan 2021.

BES
De belastingvrije som is met USD 377 afgenomen naar USD 12.198 per jaar. De sociale premies zijn in 2022 ongewijzigd gebleven.

Curaçao
De SVB-loongrens is toegenomen naar ANG 73.647,60 per jaar (was ANG 70.886,40). Dat komt neer op een SVB-loongrens van ANG 6.137,30 per maand. De overige sociale premies blijven ongewijzigd.

St. Maarten
Voor wat betreft de SZV-premies, Loonbelasting en fiscale toeslagen zijn deze nog niet bekend gemaakt. We hanteren in Celery in 2022 dus vooralsnog dezelfde bedragen als in 2021.

Wel is er mogelijk sprake van een verhoging per 1 januari 2022 van de SZV loongrens van ANG 67.816,32 naar ANG 120.000,00 maar dat is op het moment van het schrijven van dit blogartikel nog niet officieel bekend gemaakt.

Suriname
De belastingvrije som van SRD 220,50 per maand, wordt verhoogd naar SRD 4.000. In het bedrag van SRD 4.000 is de maandelijkse heffingskorting van SRD 750 verwerkt welke heffingskorting dan per 1 januari 2022 is komen te vervallen.

De vrijstellingen van de vakantietoelage en de gratificatie worden beide verhoogd van SRD 4.000 naar SRD 6.516 per jaar.

De belastingschijven 2022 voor de loonbelasting worden als volgt aangepast:

De tijdelijke solidariteitsheffing van 10% (48% in plaats van 38%) die geldt voor de periode van 1 februari 2021 t/m 31 december 2021 en die van toepassing is op een belastbaar salaris vanaf SRD 12.500 per maand wordt niet verlengd. Deze 48% schijf komt dan ook te vervallen per 1 januari 2022.

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag