Werkgevers; vergeet geen belasting en premies te berekenen over loon in natura

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 19 apr 2017 - 3 minuten leestijd

Loon is alles wat een werknemer van de werkgever ontvangt op grond van zijn dienstbetrekking. Het gaat niet alleen om loon in geld, maar ook om loon in natura, kostenvergoedingen en aanspraken. De belangrijkste vorm van loon is loon in geld. Als u een werknemer salaris, provisie of een bonus betaalt, betreft dat loon in geld. De meest voorkomende voorbeelden van loon in natura zijn een auto van de zaak, een telefoon van het werk, of het door de werkgever gratis verstrekken van huisvesting (vrij wonen), maaltijden, internet en een renteloze of laagrentende lening.

Arbeidsongeschiktheid

De verzekerden welke arbeidsongeschikt (AO) zijn hoeven zich op de eerste AO-dag niet te melden bij hun huisarts voor een AO-verklaring. Ook hoeven zij geen ziekmeldingsformulier te halen bij hun werkgever. Zij dienen zich vanaf de eerste dag online te melden bij de SVB via de volgende link: svbcur.org/aomelding.

Loon in natura dient altijd in geld te worden gewaardeerd waarbij de waarde het bedrag inclusief omzetbelasting (OB) van de inkoopfactuur is. Als er geen factuur aanwezig is, dan moet worden gewaardeerd op basis van de waarde in het economische verkeer ofwel, “wat de werknemer had moeten betalen wanneer hij het betreffende goed zelf had aangeschaft”. Dat is soms moeilijk te bepalen en daarom heeft de Belastingdienst voor hieronder genoemde gevallen een waarderingsvoorschrift gegeven.

Auto van de zaak

Als een werkgever een personenauto aan een werknemer ter beschikking stelt betreft dat loon in natura. Als de werknemer deze auto ook privé mag gebruiken (waaronder woon-en werkverkeer), dient 15% van de oorspronkelijke nieuwwaarde van de auto, inclusief omzetbelasting en de invoerheffingen tot het loon van de werknemer gerekend te worden. De fiscale bijtelling auto bedraagt dus 15% per jaar van de oorspronkelijk nieuwwaarde, ook wel cataloguswaarde inclusief omzetbelasting genoemd. Een eigen bijdrage voor de bedrijfsauto dient weer in mindering gebracht te worden op deze fiscale bijtelling.

Telefoon van de zaak

Als een werkgever aan een werknemer in zijn woning een telefoonaansluiting ter beschikking stelt of als de werkgever de mobiele telefoonkosten betaalt en/of vergoedt, dient voor de waarde van het privé gebruik tenminste ANG 480,00 per jaar bij het loon van de werknemer geteld te worden. De fiscale bijtelling telefoon bedraagt dus ANG 480,00 per jaar.

Vrij wonen

Deze bijtelling op het loon wordt toegepast als de werkgever aan een werknemer als hoofdverblijf een woonhuis ter beschikking stelt. Er zijn twee mogelijkheden, er kan namelijk sprake zijn van een huurwoning of een koopwoning.

In geval van een koopwoning wordt de huurwaarde van het woonhuis als loon van de werknemer beschouwd. De huurwaarde van een woning wordt voor de toepassing van deze regeling gesteld op 4,8% van de waarde in het economisch verkeer van de woning. Onder waarde in het economisch verkeer wordt in dit verband verstaan de vrije verkoopwaarde.

In geval van een huurwoning wordt de bijtelling vrij wonen per jaar bepaald op basis van 4,8% van 144 maal de maandhuur. Dat komt neer op 57.6% van het huurbedrag. Deze regeling mag in principe alleen toegepast worden indien het huurcontract op naam van de werkgever staat en de werkgever de huur rechtstreeks aan de verhuurder betaalt. Tegenwoordig zien we wel vaker dat in plaats van 144 met 120 maal de maandhuur wordt gerekend. In dat geval komt het neer op 48% van het huurbedrag.

Om de bijtelling vrij wonen te mogen baseren op 120 maal de maandhuur, is het aan te raden hiervoor een beschikking bij de Belastingdienst aan te vragen.

Loon in natura ingewikkeld?

Helemaal niet! In Celery worden vaak de juiste fiscale bijtellingen automatisch correct toegepast zonder dat men fiscale kennis nodig heeft. Bij de autobijtelling wordt bijvoorbeeld alleen naar de cataloguswaarde gevraagd en bij telefoonbijtellingen alleen naar het aantal telefoons. Celery zorgt ervoor dat er over de juiste bedragen loonbelasting en premies worden afgedragen.

 

 

Interessante bijlage bij dit artikel:

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag