Wat is er zo interessant aan de Ex-patriateregeling?

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 4 feb 2016 - 3 minuten leestijd

Zowel Curacao, St. Maarten, Aruba en de BES eilanden kennen de zogenaamde Ex-patriateregeling. Deze regeling houdt in dat expats die op onze eilanden komen werken, onder bepaalde voorwaarden voor deze fiscaal gunstige regeling in aanmerking kunnen komen.

De voorwaarden waaraan voldaan dient te worden verschillen per (ei)land maar komen in het algemeen hierop neer:

  1. de werknemer dient direct voorafgaand aan zijn tewerkstelling op één van onze eilanden gedurende een aaneengesloten periode van tenminste vijf jaar in het buitenland gewoond te hebben;
  2. de werknemer dient over een specifieke deskundigheid te beschikken op wetenschappelijk- of hoger beroeps opleidingsniveau;
  3. werknemer heeft tenminste een bepaald aantal jaren relevante werkervaring en
  4. er geldt een minimale beloningseis die varieert per eiland van tenminste ANG 100.000 per jaar op St. Maarten tot ANG 150.000 op Curacao, AWG 150.000 op Aruba en USD 83.500 op de BES eilanden (cijfers 2016).

In principe geldt de minimale beloningseis op St. Maarten niet voor alle expats, alleen wel in het geval dat de expat geen wetenschappelijk- of hogere beroepsopleiding heeft genoten maar wel over tenminste vijf jaar relevante werkervaring op dat niveau beschikt.

Een expat beschikking dient bij de Belastingdienst aangevraagd te worden. Deze beschikking geldt in principe voor een periode van 5 jaren, waarna een verlenging voor eenzelfde termijn aangevraagd kan worden. Op Aruba geldt een termijn van 4 jaren mits de expat een lokale werknemer opleid om het werk over te nemen. Mocht zo’n lokale werknemer niet gevonden zijn, kan na genoemde termijn van 4 jaren een verlenging van 2 jaren aangevraagd worden.

Het voordeel van een expat loonberekening is dat:

  1. de loonbelasting wordt bepaald op basis van het nettoloon, niet op basis van het brutoloon;
  2. de sociale premies maar ook de loonbelasting kunnen volledig voor rekening van de werkgever komen.

En omdat er dus in principe geen sociale lasten en loonbelasting op het expatloon worden ingehouden, is het nettoloon van een expat gelijk aan zijn/haar brutoloon.

Daarnaast heeft ieder (ei)land nog nadere expat voordelen vastgesteld. Zo behoeft er jaarlijks op Curacao over ANG 15.000 per jaar aan fiscale bijtellingen (voor bedrijfsauto, -telefoon, vrij wonen etc.) geen belasting en premies berekend te worden. Deze vrijstelling wordt ook wel expat vrijstelling voor fringe benefits genoemd. Op St. Maarten geldt voor deze vrijstelling een bedrag van ANG 25.000 per jaar en op de BES eilanden USD 8.380 per jaar. Op Aruba geldt niet zozeer een vrijstelling voor fiscale bijtellingen maar mogen bepaalde kosten tot AWG 15.000 per jaar fiscaal onbelast vergoed worden.

Naast bovengenoemd voordeel komt een expat ook in aanmerking voor onbelaste vergoedingen zoals een herinrichtingsvergoeding en mogen reiskosten, hotels en huurauto’s onbelast vergoed worden en/of voor rekening van de werkgever komen. Deze vergoedingen gelden voor een bepaalde periode en tevens zijn er vaak maximum bedragen vastgesteld.

De Loonbelasting die dus berekend wordt op basis van het nettoloon, wordt in de loonberekening wel ingehouden maar exact hetzelfde bedrag wordt weer uitgekeerd aan de expat als een soort onbelaste vergoeding. Zodoende komt eigenlijk de loonbelasting voor rekening van de werkgever. Op Aruba geldt een enigzins afwijkende regeling dan op de andere eilanden. Op Aruba dient de Loonbelasting die de werkgever voor haar rekening neemt eenmalig meegenomen te worden in de grondslag voor Loonbelasting. Hierdoor wordt de grondslag Loonbelasting en de Loonbelasting dus eenmalig iets hoger vastgesteld.

In tegenstelling tot genoemde expat voordelen komt een expat op Curacao, St. Maarten en Aruba niet in aanmerking voor de fiscale aftrek van ‘verwervingskosten’, waarop een normale werknemer wel recht heeft. Een expat op de BES eilanden heeft overigens wel weer recht op aftrek van verwervingskosten.

In Celery kan bij het aanmaken van een nieuwe werknemer de categorie ‘expat met beschikking’ geselecteerd worden. In dat geval worden automatisch de sociale premies volledig ten laste van werkgever geboekt, wordt de loonbelasting als onbelaste vergoeding teruggegeven, wordt automatisch de vrijstelling fringe benefits toegepast en wordt behalve op BES de verwervingskosten uitgeschakeld. Tevens dient de einddatum van de expatbeschikking in Celery ingevoerd te worden zodat de werkgever door Celery tijdig wordt herinnerd dat de einddatum beschikking er aan zit te komen. Zodoende kan tijdig met de expat berekening gestopt worden en/of verlenging voor een tweede termijn aangevraagd worden.

Op deze manier maakt Celery een correcte expat loonberekening maken wel erg makkelijk! Probeer het zelf, maak een gratis Celery trial account aan en verwerk zelf een expat salaris.

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag