Tijdelijke solidariteitsheffing werknemers – Suriname

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 2 feb 2021 - 2 minuten leestijd

De precaire staat waarin de financiële huishouding van de Staat Suriname momenteel verkeert, noodzaakt de Regering om fiscale maatregelen te treffen om de problemen met betrekking tot de financiering van het begrotingstekort ter hand te nemen. Daar de overheid sterk afhankelijk is van inkomsten uit belastingen om haar lopende uitgaven te dekken wordt voor een korte duur maatregelen getroffen om de staatsinkomsten te verhogen.

Eén van de fiscale maatregelen is om voor de inkomensgroep boven SRD 150.000 per jaar een Solidariteitsheffing te introduceren om tijdelijk de hogere inkomensklassen een extra offer te laten brengen, onder het motto dat de breedste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen.

Met deze Solidariteitsheffing wordt van de hogere inkomens een extra offer gevraagd ten behoeve van de overheidsbegroting. Deze Solidariteitsheffing bij de loonbelasting en inkomstenbelasting zal een meeropbrengst van SRD 218 miljoen op jaarbasis moeten gaan opleveren. Vermeldenswaard is ook dat de verhoogde heffingskorting van SRD 750,00 van kracht blijft.

De Solidariteitsheffing zit vanaf heden in Celery en heeft een tijdelijk karakter van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021.
Deze tijdelijke aanpassing komt cijfermatig op het volgende neer:

Tabel 1 Normaal tarief:
Deze regel in de bestaande tabel: van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 30.193,80 – 38%

wordt vervangen door:

  • van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 30.193,80 tot en met SRD 150.000 – 38%
  • van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 150.000 – 48%

Tabel 2 Uitkering ineens:
Deze regel in de bestaande tabel: van het gedeelte boven SRD 30.193,80 – 35%

wordt vervangen door:

  • van het gedeelte boven SRD 30.193,80 tot en met SRD 150.000 – 35%
  • van het gedeelte boven SRD 150.000 – 45%

In het kort: de voorheen hoogste schijven van 38% en 35% worden dus afgekapt op een zuiver jaarinkomen van SRD 150.000 en daarboven zijn respectievelijk extra 48% en 45% schijven gekomen voor inkomens boven de SRD 150.000 per jaar.

Bijlage: besluit van de President
President_Aanb._ter_bekrachtiging_en_afk._nadere_wijz._Wet_Loonbelasting

 

 

 

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag