Suriname – Wat werkgevers dienen te weten over de pensioenregeling van het Algemeen Pensioenfonds (APF)

Avatar foto

Geschreven door Joan Rampersad
Geplaatst op 26 jul 2023 - 2 minuten leestijd

De Wet Algemeen Pensioen 2014 is op 9 december 2014 in Suriname in werking getreden. Het uitvoeringsorgaan betreft het Algemeen Pensioenfonds (APF).

Het betreft een wettelijke verplichting voor particuliere bedrijven om hun werknemers te voorzien van een pensioenregeling bij APF. Werkgevers dienen de pensioenpremie in de salarisadministratie te verwerken en de premie aan het APF af te dragen.

Deze regeling geldt voor werknemers met de leeftijd vanaf 18 jaar tot en met 60 jaar. De werkgever en de werknemer betalen ieder 50% van de totale pensioenpremie. Bij de werknemer wordt 50% van de totale pensioenpremie ingehouden op het bruto-/belastbare loon. De werkgever zal de overige 50% van de pensioenpremie voor haar rekening moeten nemen. De hoogte van de pensioenpremie wordt bepaald op basis van het brutoloon van de werknemer.

Bij aanvang van deze regeling per januari 2015 bedroeg de totale premie 3,0% en vanaf 2016 is de totale premie iedere jaar 0,5% gestegen. Zodoende betreft de totale premie momenteel (in 2023) 7,0%. Zowel werkgever en werknemer betalen in 2023 dus ieder 3,5% premie.

In de wet is ook vastgesteld dat de totale premie jaarlijks met 0,5% zal stijgen tot een totale premie van 28% is bereikt. Deze 28% zal dus over 42 jaren (in 2065) pas bereikt worden.

Verder is het belangrijk te weten dat er een minimale- en maximale premie van toepassing is. Zo dient er per werknemer jaarlijks over minimaal SRD 6.000 premiegrondslag pensioenpremie berekend te worden. Maandelijks betreft dat een minimale grondslag van SRD 500 per maand. Dus ook als een werknemer minder dan SRD 500 verdient in een maand, zal wel over SRD 500 per maand de pensioenpremie berekend moeten worden.

De maximale pensioengrondslag betreft SRD 60.000 per jaar. Dus bij werknemers die SRD 5.000 (of meer) per maand verdienen, zal maandelijks over maximaal SRD 5.000 de pensioenpremie berekend moeten worden. Dat komt in 2023 neer op een maximale premie van SRD 700 per maand, verdeeld 50/50 ofwel SRD 350 per maand zowel voor werkgever en werknemer.

In Celery kan onder Werkgever/Pensioenregelingen deze APF-regeling aangemaakt worden en in één keer aan alle werknemers gekoppeld worden.

En op 1 januari van ieder jaar verhoogt u hier in deze Pensioenregeling de premie voor werkgever en werknemer beide met 0,25% (totaal 0,5% toename) en zodra u die wijziging opslaat, is de pensioenpremie met één druk op de knop dus bij alle gekoppelde werknemers aangepast.

Zodoende maakt Celery het wel heel erg makkelijk voor u!

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag