Suriname – Ingrijpende wijzigingen pensioenregeling van Algemeen Pensioenfonds (APF)

Avatar foto

Geschreven door Joan Rampersad
Geplaatst op 9 okt 2023 - 2 minuten leestijd

Per Staatsbesluit van 7 augustus 2023 zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 de minimale en maximale bijdragegrondslag in de Wet Algemeen Pensioen 2014 gewijzigd. Toegevoegd vindt u het betreffende Staatsbesluit.

Het betreft een opmerkelijke verhoging, waarbij een index van 450 is gebruikt voor de bepalingen van de nieuwe bijdragegrondslagen.

Per werknemer zal jaarlijks over minimaal SRD 27.000 (was SRD 6.000) premiegrondslag pensioenpremie berekend moeten worden. Dat betreft een minimale grondslag van SRD 2.250 (was SRD 500) per maand. Dus ook als een werknemer minder dan SRD 2250 verdiend in een maand, zal toch over deze SRD 2.250 per maand de pensioenpremie berekend moeten worden.

De nieuwe maximale pensioengrondslag bedraagt SRD 270.000 per jaar (was SRD 60.000). Dus bij werknemers die SRD 22.500 of meer (was SRD 5.000) per maand verdienen, zal maandelijks over maximaal over genoemd bedrag pensioenpremie berekend moeten worden. Dat komt in 2023 neer op een maximale premie van SRD 1.575 per maand, en deze wordt gelijkelijk verdeeld ofwel SRD 787,50 per maand zowel voor werkgever en werknemer. Op basis van de oude maximum grondslag bedroeg de maximale totale pensioenpremie SRD 350 per maand. Een rigoureuze stijging dus van SRD 1.225 per maand.

Gelet op het feit dat deze gewijzigde wetgeving pas in augustus bekend is gemaakt, zullen werkgevers een inhaalslag cq. correctie van de pensioenpremie moeten maken om in december 2023 op jaarbasis op de juiste bedragen uit te komen.

In Celery kan onder Werkgever/Pensioenregelingen deze APF-regeling aangemaakt worden en in één keer aan alle werknemers gekoppeld worden.

 

En op 1 januari van ieder jaar verhoogt u hier in deze Pensioenregeling de premie voor werkgever en werknemer beide met 0,25% (totaal 0,5% toename) en zodra u die wijziging opslaat, is de pensioenpremie met één druk op de knop dus bij alle gekoppelde werknemers aangepast.

Zodoende maakt Celery het wel heel erg makkelijk voor u!

 

Update 30 oktober 2023:

De President aan de minister van BIZA gevraagd het besluit van pensioenindexering en het besluit van 7 augustus, ter uitvoering van artikel 8 lid 6 van de Wet Algemeen Pensioen 2014 (S.B. 2023 no. 118), tijdelijk aan te houden. Zie de bijlage. In zoverre is deze nieuwe wetgeving wel van toepassing, maar tot nader bericht tijdelijk aangehouden. Zodra er meer bekend is over de definitieve ingangsdatum, zullen wij u in ons Celery blog infomeren.

Bijlage:

Brief-van-President-mbt-S.B.-2023-no.-117-en-118

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag