Suriname: Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO)

Geschreven door Matthew Verhage
Geplaatst op 1 mrt 2023 - 3 minuten leestijd

Per 1 april 2023 zal er in de loonadministratie een nieuwe sociale regeling en premie van toepassing zijn. Het betreft de FVO-premie.

Het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) is reeds enkele weken geleden begonnen met de registratieplicht voor werkgevers, die voorafgaat aan het moment van uitbetalen van doorbetaald ouderschapsverlof.

Het ouderschapsverlof houdt in: 16 weken doorbetaald zwangerschaps-/bevallingsverlof voor de werkende moeder en 8 dagen doorbetaald vaderschapsverlof voor de werkende vader.

Het Bureau FVO keert het totaal brutoloon (daarmee wordt bedoeld het basisloon excl. eventuele toelagen en/of andere loon emolumenten) over de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof uit aan de werkgever, en de werkgever draagt zorg voor de uitbetaling aan de werknemer. Met andere woorden: het reguliere brutoloon komt ten laste van het Bureau FVO maar alle andere loonbestanddelen naast het reguliere brutoloon, blijven voor rekening en kosten van de werkgever vallen.

In de wet zijn goede voorzieningen getroffen ter doorbetaling van het loon tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof, evenals vaderschapsverlof. Het loon wordt voor de volle 100% uitbetaald over de gehele periode door de werkgever, nadat hij/zij dit op aanvraag namens de werknemer heeft ontvangen van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.

Registratieplicht
Om daadwerkelijk over te gaan tot uitbetaling van het verlof, dient het fonds allereerst uitvoering te geven aan de registratieplicht voor werknemers. Deze registratie houdt in dat alle werkgevers in Suriname verplicht zijn hun werknemers te registreren bij het FVO.

Het fonds heeft hiertoe een speciaal formulier ontworpen dat te vinden is op de website en op de Facebookpagina van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). Zie link: Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO)

De registratieplicht duurt tot 31 maart 2023. Werkgevers die deze registratieplicht negeren kunnen worden beboet volgens de wet. De Arbeidsinspectie die belast is met het toezicht op de naleving van deze wet zal streng erop toezien dat werkgevers voldoen aan deze registratieplicht.

FVO-premie en -grondslag
De FVO premie bedraagt totaal 1% van het brutoloon. Zowel werkgever en werknemer dragen 0,5% bij. Onder het brutoloon wordt als grondslag van de premie verstaan het maandelijkse basisloon zonder eventuele toelagen en/of andere loon emolumenten.

Looncodes en grootboekrekeningen
In Celery zal deze premie per 1 april automatisch toegevoegd worden aan alle werknemers en loonberekeningen.

Hiertoe heeft Celery de volgende nieuwe looncodes en grootboeknummers geïntroduceerd:

Looncode:   670 FVO werkgeverspremie
Grootboeknummer: 4032 FVO werkgeverspremie
Looncode:   675 FVO totale premie
Grootboeknummer: 1832 FVO totale premie

 

Nogmaals, deze looncodes en grootboeknummers hoeft u niet zelf aan te maken. Deze codes en grootboeknummers zijn door Celery toegevoegd aan de software.

Indien u deze looncodes aan andere grootboeknummers wenst te koppelen, dan is dat mogelijk in Werkgever/Grootboeknummers.

Aangifte en betaling van de FVO-premie
Bureau FVO meldt het volgende inzake de maandelijkse aangifte:
‘Van de afdrachten ontvangt het Bureau FVO een specificatie via de mail per werknemer per maand, omdat er veranderingen kunnen ontstaan in de brutosalarissen van de werknemer, in- en uitdiensttredingen, looncorrecties etc. Aangezien alles via de mail geschiedt, is er op elke mailwisseling een bevestiging.’

Wat betreft de maandelijkse betaling van de premie is de berichtgeving als volgt:
‘De afdrachten door het bedrijf zullen maandelijks geschieden op onze bankrekening; de bankgegevens van het Bureau FVO zullen t.z.t. worden bekendgemaakt.’

Bijlagen:

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag