Nieuw beleid SVB Curaçao: directeur B.V./N.V. geen recht op ZV/OV

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 17 jul 2019 - 2 minuten leestijd

Onlangs is op basis van nieuw beleid van de SVB (zie bijlage) gebleken dat een statutair bestuurder de juridische en officiële bestuurder is van een B.V. of N.V., zowel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als bij de SVB en de functie van directeur bekleedt, geen recht heeft op de Ziekteverzekering en Ongevallenverzekering.

Dat betekent dat aan betrokkene ook geen ziekengeld zal worden uitgekeerd voor de duur van zijn/haar arbeidsongeschiktheid. En aangezien betrokkende geen aanspraak kan maken op deze verzekeringen, is betrokkende over zijn/haar salaris tevens geen ZV/OV-premie verschuldigd voor deze verzekeringen.

De reden voor dit besluit is dat de rechtsverhouding en werkrelatie tussen een bestuurder en de rechtspersoon niet wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en als zodanig de directeur ook niet onder de definitie van werknemer in de zin van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) en de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) valt.

In artikel 1 van zowel de Landsverordening Ziekteverzekering als en de Landsverordening Ongevallenverzekering staat dat onder de definitie van “werknemer” wordt verstaan eenieder die voor een werkgever in dienstverband of persoonlijk in aangenomen werk arbeid verricht. Hiermee is voor de SVB komen vast te staan dat betrokkene geen werknemer is in de zin der Landsverordening Ziekteverzekering, noch in de zin van de Landsverordening Ongevallenverzekering.

Uit interne communicatie bij de SVB is gebleken is dat SVB-medewerkers bij een aanmelding van een directeur een KvK uittreksel en statuten dienen te raadplegen en op basis van dat onderzoek betreffende SVB-mutatie wel of niet verwerkt. Tevens zou dit nieuwe beleid geen retroactieve werking hebben, maar van toepassing zijn op nieuwe registraties van werkgevers en nieuwe SVB-mutaties.

Update 8 augustus 2019 – momenteel is de SVB brieven aan het versturen met als aanhef ‘Aan alle bestuurders en statutair directeuren’ waarin wordt medegedeeld dat de geadresseerde met ingang van 1 september 2019 niet meer verzekerd is bij SVB. Dit houdt in dat de bestuurder ook vanaf 1 september 2019 geen ziekte- en ongevallenpremie (ZV/OV-premie) meer aan de SVB hoeft betalen. Dat in tegenstelling tot eerder berichtgeving van de SVB dat dit beleid alleen van toepassing zou zijn op nieuwe directeuren/bestuurders.In dit schrijven staat tevens dat men zichzelf ook per direct kan laten uitschrijven bij de SVB. Dat proces moet men dan zelf in gang zetten met het indienen van een SVB Mutatieformulier. Tenslotte wordt medegedeeld dat de SVB niet zal overgaan tot restitutie van betaalde ZV/OV premies omdat bestuurders over de periode waarover reeds betaald is, ook verzekerd zijn geweest.

In Celery bestaat de optie om per werknemer de OV-premie uit te zetten, dat is dan ook de actie die per genoemde datum uitgevoerd moet worden.
 

Interessante bijlage bij dit artikel:

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag