Kerstbonus of 13e maand uitkeren? Waar moet je als werkgever op letten

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 29 nov 2019 - 3 minuten leestijd

De Kerstbonus, Eindejaarsbonus of 13e maand wordt eenmalig per jaar uitgekeerd. Om die reden bent u als werkgever verplicht voor de inhouding Loonbelasting niet de Loonbelasting (LB) Maandtabel maar de Tabel Bijzondere Beloning toe te passen.

Er zit een groot verschil in deze twee LB-tabellen. Zo zijn in de LB Maandtabel de belastingvrije som en de lage(re) belastingschijven verwerkt. Dat terwijl de Tabel Bijzondere Beloning een ‘vast’ percentage loonbelasting aangeeft welke gebaseerd wordt op het jaarloon van vorig jaar. En om die reden gaat het nog weleens fout.

Het jaarloon van vorig jaar hoeft namelijk ten opzichte van het huidige jaar helemaal geen representatief beeld te geven. Oorzaken zoals meer of juist minder overwerk, een jubileumuitkering en van parttime naar fulltime switchen of andersom, zijn allemaal redenen waardoor het jaarloon van vorig jaar ten opzichte van het huidige jaar een te hoog of juist te laag beeld kan geven.

Het is dus aan te bevelen om altijd te controleren of u het juiste percentage bijzondere beloning toepast als u bijzondere beloningen zoals bonussen gaat uitkeren. Dat is dus ook vaak in december het geval.

Dat kan vrij makkelijk door te controleren welk jaarloon bij betreffende werknemer is geregistreerd en te controleren of dat jaarloon ook ten opzichte van het huidige jaar een reëel beeld geeft. En zo niet, dan kunt u het jaarloon gewoon aanpassen. Met name bij gevallen waar u anders te weinig Loonbelasting zou gaan inhouden, is dat een aanrader. Indien u het percentage bijzondere beloning namelijk niet aanpast, zal u of uw werknemer namelijk een aanslag van Belastingdienst kunnen verwachten voor de te weinig ingehouden Inkomstenbelasting.

Regelmatig horen we ook van werknemers dat ze van hun 13e maand netto minder overhouden dan van het vaste maandloon. Wat is daarvan nu precies de reden?

De oorzaak zit ‘m in het feit dat de Loonbelasting die wordt ingehouden op het reguliere maandsalaris wordt bepaald aan de hand van de LB Maandtabel. En de Loonbelasting die wordt ingehouden op eenmalige uitkeringen zoals de 13e maand wordt bepaald aan de hand van de Tabel Bijzondere Beloning.

Zo dient er op een salaris van ANG 2.500,00 bruto per maand volgens de LB Maandtabel 2019 en met toepassing van de Basiskorting ongeveer ANG 39,00 aan Loonbelasting ingehouden te worden. Maar op basis van een jaarloon van ANG 32.500 en de Tabel Bijzondere Beloning dient op een 13e maand van ANG 2.500,00 bruto een bedrag van ANG 228,00 aan Loonbelasting ingehouden te worden. Een verschil dus van ANG 189,00 meer loonbelasting over de 13e maand.

Aangezien de 13e maand bovenop het reguliere maandsalaris uitgekeerd wordt, mag de LB Maandtabel hierop niet toegepast worden. Doet men dat toch, dan wordt er op jaarbasis te weinig Loonbelasting ingehouden welk verschil na het indienen van de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting alsnog aan de Belastingdienst afgedragen dient te worden.

Helaas moeten we dus concluderen dat we van bijzondere beloningen zoals bonussen en de 13e maand inderdaad netto minder overhouden omdat er meer loonbelasting ingehouden wordt.

Regelmatig zien we ook bonus- en 13e maandregelingen waarbij maandelijks het bruto bedrag wordt bijgeteld zodat er alvast loonbelasting en premies over worden berekend, maar dat een bedrag ter grootte van het bruto bonusbedrag op het nettoloon wordt ingehouden, welk nettobedrag later in december uitbetaald wordt. In dat geval wordt de belasting en premies periodiek berekend maar de uitbetaling van het ingehouden nettobedrag vindt eenmalig per jaar plaats. Aangezien in dit geval de belasting en premies niet eenmalig per jaar maar maandelijks berekend worden, is het aan te raden in dit geval de loonbelasting over deze bonus periodiek wel te laten berekenen op basis van de LB Maandtabel. Eigenlijk wordt in dit geval deze bonus namelijk maandelijks uitgekeerd (lees: belast) en niet eenmalig per jaar.

Welke methode van uitkeren is nu eigenlijk voordeliger? Het bonusbedrag over het hele jaar verspreiden of eenmalig per jaar laten uitkeren en belasten? Beide methodes zouden op jaarbasis in principe hetzelfde resultaat moeten opleveren. Het jaarloon is namelijk in beide gevallen gelijk, alleen met dat verschil dat het bonusbedrag in de ene methode in 12 delen wordt uitgekeerd en in de andere methode ineens wordt uitgekeerd.

Bent u werkgever en wilt u makkelijk en snel de 13e maand verwerken? Dat kan op een slimme manier met Celery Payroll Software. Neem nu een gratis test account via onze website en probeer het zelf!

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag