Heb je de nieuwe SVB-loongrens 2023 voor Curaçao gezien?

Geschreven door Matthew Verhage
Geplaatst op 9 jan 2023 - 2 minuten leestijd

Op de valreep van de jaarovergang heeft SVB Curaçao haar nieuwe premies en loongrenzen voor 2023 bekend gemaakt, zie hiervoor de bijlage.

Opmerkelijk daarbij de toename met ruim 8,7% van de SVB-loongrens van ANG 73.647,60 naar ANG 80.059,20 per jaar. De SVB-loongrens is dus toegenomen van ANG 6.137,30 naar ANG 6.671,60 per maand.

Dit kan grote gevolgen hebben voor je payroll en de vraag of je werknemers in 2023 ZV-verzekerd zijn voor Loonderving en of je voor deze werknemers ZV-premie dient af te dragen.

Een werknemer is wettelijk verplicht SVB ZV-verzekerd (voor Loonderving) als deze aan de volgende beide eisen voldoet:

  • werknemer geniet bij aanvang van het dienstverband een SVB-loon gelijk aan of lager dan de SVB loongrens en
  • werknemer werkt op een vijf- of zesdaagse werkweek.

Bij bestaande dienstverbanden geldt november van ieder jaar als peildatum voor de toetsing aan de SVB-loongrens met als doel te bepalen of de werknemer volgend jaar wel of niet verplicht SVB ZV verzekerd is.

Dat betekent dus dat je voor de bestaande werknemers op basis van het november 2022 salaris dient te toetsen of de werknemers boven of onder de SVB-loongrens van ANG 6.671,60 per maand zitten – daarbij zijn 2 situaties mogelijk:

  • werknemer zit met het SVB-loon november 2022 onder de ANG 6.671,60 per maand, in dat geval is deze werknemer in 2023 wel ZV-verzekerd en -premieplichtig;
  • werknemer zit met het SVB-loon november 2022 boven de ANG 6.671,60 per maand, in dat geval is deze werknemer in 2023 niet ZV-verzekerd.

Houdt bij de hoogte vaststellen van het SVB-loon, er rekening mee dat je niet alleen het brutoloon november 2022 meetelt maar ook alle andere SVB-loonbestanddelen zoals vakantiegeld, 13e maand, fiscale bijtellingen, vaste belaste (kosten)vergoedingen etc.

De kans is namelijk groot dat bepaalde werknemers die voorheen niet ZV-verzekerd waren, dat per 1 januari 2023 wel zijn. In dat geval dien je in Celery vanaf januari 2023 ook de ZV-premie bij betreffende werknemer handmatig te activeren en toe te passen in de salarisadministratie. Voor deze werknemers zal de werkgever dus in 2023 ook Loonderving gaan ontvangen als deze AO zijn, en deze werknemers dienen zich dan ook via de SVB-website bij SVB ziek te melden. Licht uw werknemers in over deze SVB-procedure.

Tenslotte is het erg belangrijk dat de SVB op de hoogte was van het juiste SVB-loon per werknemer over de maand november 2022. Want alleen zodoende bepaalt de SVB zelf ook op basis van de peildatum intern welke werknemers in 2023 wel of niet ZV-verzekerd en -premieplichtig zijn.

Bijlage

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag