Belastingen en sociale premies 2024

Geschreven door Matthew Verhage
Geplaatst op 20 dec 2023 - 3 minuten leestijd

Voor nagenoeg alle landen in Celery zijn de officiële loonbelastingtabellen en sociale premies voor 2024 bekend. Hieronder geven we enkele noemenswaardige wijzigingen.


Aruba
In 2024 is de Belastingvrije som en de Loonbelasting tabel gelijk gebleven aan 2023.

Ook de belastingschijven 2024 zijn hetzelfde gebleven als in 2023, zie de tabel hieronder.

En door een wijziging van het minimumloon per 1 januari 2024 naar AWG 1.986,20 bruto per maand geldt datzelfde loon tevens als ondergrens voor de 2024 Tabel Reparatietoeslag.

De sociale premies zijn in 2024 ongewijzigd gebleven.

Caribisch Nederland
De belastingvrije som is met USD 3.072 toegenomen van USD 17.352 naar USD 20.424 per jaar.

De Premie ZV/OV/Cessantia is in 2024 met 1.5% afgenomen van 1.7% naar 0.2%. De Premie Zorgverzekering is hetzelfde gebleven met 11.7%.

Suriname
De belastingvrije som is toegenomen van SRD 90.000 naar SRD 108.000 per jaar.

De geldende belastingpercentages over het loon boven de SRD 108.000 per jaar zijn hetzelfde gebleven, wel zijn de belastingschijven als volgt gewijzigd:

Tabel 1 Normaal tarief:
(bedragen per jaar)

  • Van het gedeelte van het zuiver inkomen tot en met SRD 42.000 – 8%
  • Van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 42.000 tot en met SRD 84.000 – 18%
  • Van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 84.000 tot en met SRD 126.000 – 28%
  • Van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 126.000 – 38%

(bedragen per maand)

  • Van het gedeelte van het zuiver inkomen tot en met SRD 3.500 – 8%
  • Van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 3.500 tot en met SRD 7.000 – 18%
  • Van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 7.000 tot en met SRD 10.500 – 28%
  • Van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 10.500 – 38%

De geldende belastingpercentages zijn hetzelfde gebleven, wel zijn de belastingschijven als volgt gewijzigd:

Daarnaast wordt de vaste aftrek beroepskosten verhoogd van SRD 1.200 naar SRD 4.800 per jaar.

British Virgin Islands
De maximale SSB-grondslag is in 2024 verhoogd van USD 47,000.00 naar USD 49,000.00.

De maximale NHI-grondslag is in 2024 verhoogd van USD 94,000.00 naar USD 98,000.00.

Guyana
In 2024 zijn er geen wijzigingen ten opzichte van 2023. Wellicht wel later na de jaarlijkse begrotingspresentatie die wij verwachten in januari 2024.

Curaçao
De Loonbelastingtarieven zijn hetzelfde gebleven als in 2023, wel zijn de belastingschijven in 2024 wat breder geworden. Gevolg is dat werknemers per maand over hetzelfde salaris als in 2023, in 2024 minder Loonbelasting gaan betalen. Daarnaast zijn alle fiscale toeslagen met enkele guldens op jaarbasis toegenomen.

De SVB-loongrens is toegenomen van ANG 80.059,20 naar ANG 81,229.20 per jaar. Dat komt neer op een SVB-loongrens van ANG 6.769,10 per maand. De overige sociale premies blijven ongewijzigd.

St. Maarten
Voor wat betreft de SZV-premies, Loonbelasting en fiscale toeslagen zijn deze nog niet bekend gemaakt. We hanteren in Celery in 2024 dus vooralsnog dezelfde bedragen als in 2023.

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag