Belastingen en sociale premies 2023

Geschreven door Matthew Verhage
Geplaatst op 29 dec 2022 - 2 minuten leestijd

Voor nagenoeg alle landen in Celery zijn de officiële loonbelastingtabellen en sociale premies voor 2023 bekend. Hieronder geven we enkele noemenswaardige wijzigingen.


Aruba
In 2023 wordt de belastingvrije som verhoogd van AWG 28.861 naar AWG 30.000 per jaar.

In de Loonbelasting tabel 2023 zijn de tarieven van schijf 1 en 2 verlaagd met 2% en zijn tevens de schijven 2, 3 en 4 verbreed.

En door een wijziging van het minimumloon per 1 januari 2023 naar AWG 1.893,40 bruto per maand geldt datzelfde loon tevens als ondergrens voor de 2023 Tabel Reparatietoeslag. Daarnaast wordt met betrekking tot gepensioneerden in deze tabel de momenteel hoogste toeslag van AWG 125 verder verhoogd naar AWG 170 per maand.

De sociale premies zijn in 2023 ongewijzigd gebleven.

Caribisch Nederland
De belastingvrije som is met USD 5.154 fors toegenomen van USD 12.198 naar USD 17.352 per jaar.

De sociale premies zijn in 2023 ongewijzigd gebleven.

Curaçao
De Loonbelastingtarieven zijn hetzelfde gebleven als in 2022, wel zijn de belastingschijven in 2023 wat breder geworden. Gevolg is dat werknemers per maand enkele guldens, tientjes tot maximaal ongeveer ANG 120 per maand minder Loonbelasting gaan betalen. Daarnaast zijn alle fiscale toeslagen met enkele guldens op jaarbasis toegenomen.

De SVB-loongrens is fors toegenomen van ANG 73.647,60 naar ANG 80.059,20 per jaar. Dat komt neer op een SVB-loongrens van ANG 6.671,60 per maand. De overige sociale premies blijven ongewijzigd.

St. Maarten
Voor wat betreft de SZV-premies, Loonbelasting en fiscale toeslagen zijn deze nog niet bekend gemaakt. We hanteren in Celery in 2023 dus vooralsnog dezelfde bedragen als in 2022.

Suriname
De belastingvrije som is fors toegenomen van SRD 48.000 naar SRD 90.000 per jaar.

De geldende belastingpercentages zijn hetzelfde gebleven, wel zijn de belastingschijven als volgt gewijzigd:

Daarnaast zijn de maximale onbelaste bedragen aan Vakantietoelage en Bonus/gratificatie gewijzigd van SRD 6.516 naar SRD 10.016 per jaar.

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag