Payroll Features

De belangrijkste payroll features

  Milieuvriendelijke loonstrook

Met Celery kunnen werknemers hun loonstrook en jaaropgave online downloaden. Deze hoeven dus niet meer geprint te worden. Werknemers krijgen via e-mail bericht zodra de loonstrook klaar staat. Alle loondocumenten worden voor de werknemer en werkgever online in het documentencentrum bewaard.

  Alle documenten op 1 plek

Loonstroken en loonjournaalposten worden automatisch gegenereerd in PDF en online bewaard. Al uw gegenereerde documenten staan centraal en overzichtelijk bij elkaar op één plek. Werknemers krijgen automatisch bericht over nieuwe verwerkte loonstroken en kunnen deze daarna online bekijken of downloaden.

  Overzichtelijk dashboard

Het dashboard is het startpunt van Celery. Het geeft in één oogopslag alle informatie die u nodig heeft; recente inloggegevens en verrichte werkzaamheden, relevante wijzigingen in wet- en regelgeving etc. Het heeft ook een handige alarmfunctie voor belangrijke data zoals verjaardagen en dienstjaren jubileum.

  Slimme verwerking vakantiegeld en 13e maand

Deze productfeature is uniek en is in andere payroll pakketten niet beschikbaar. Indien u het wenst worden reservering en voorziening van deze uitkeringen in de loonjournaalpost opgenomen. De saldo’s van deze reserveringen zullen op de loonstrook vermeld worden.

Daarnaast worden deze uitkeringen in een vooraf ingestelde maand automatisch uitgekeerd. Bij het uitkeren worden de reservering en de voorziening automatisch teruggeboekt in de loonjournaalpost.

Ook bepaalt u of de belasting en premies over deze uitkeringen periodiek of eenmalig bij uitkeren worden berekend en ingehouden. En zelfs als u voor eenmalig bij uitkeren heeft gekozen, worden maandelijks wel alleen de SVB, ZV en OV premies berekend en opgenomen in de SVB aangifte. Deze methode van SVB premie berekenen en betalen is immers wettelijk verplicht en daarmee worden aanslagen voorkomen.

  Niets vergeten bij in- en uitdienstredingen

Indien een werknemer in de loop van loonperiode in- of uitdienst treedt, merkt Celery dit op. Bij salarisverwerken wordt dan in een apart venster gevraagd om een opgave van het aantal gewerkte uren en dagen. Op die manier ontvangt de werknemer in deze loonperiode salarisbetaling voor het precieze aantal gewerkte uren en wordt de Loonbelasting berekend op basis van de Loonbelasting dagtabel wat wettelijk vereist is.

Het is zelfs zo dat andere emolumenten zoals bijvoorbeeld fiscale bijtellingen en (on)belaste kostenvergoedingen automatisch naar rato van het aantal gewerkte uren worden toegepast. 

  Snel mutaties verwerken

Met Celery bespaart u tijd, want mutaties kunnen makkelijk en supersnel online verwerkt worden. Het mutatiescherm is overzichtelijk en u kunt zelf kiezen welke mutatiekolommen u in uw mutatiescherm wilt zien. Mutaties invoeren werkt natuurgetrouw zoals u gewend bent van bijvoorbeeld andere web-apps zoals M-Files en Twinfield.

  Geen fiscale kennis nodig

Fiscale bijtellingen worden automatisch correct toegepast zonder dat men fiscale kennis nodig heeft. Bij de autobijtelling wordt bijvoorbeeld alleen naar de cataloguswaarde gevraagd en bij telefoonbijtellingen alleen naar het aantal telefoons. Celery zorgt ervoor dat er over de juiste bedragen belastingen en premies worden afgedragen.

  Pensioenpremie verwerking

In Celery zijn de instelmogelijkheden van de pensioenpremie zodanig dat deze eenmalig ingevoerd dienen te worden. Bij een eventuele salarisaanpassing is het dan niet nodig de nieuwe bedragen aan pensioenpremie handmatig te berekenen. De pensioenpremie wijzigt namelijk direct mee als het salaris wordt aangepast. Ben u een pensioenfonds? Lees dan hier meer.

De totaaloplossing in een krachtig, geïntegreerd pakket

 • Correcte berekening loon

 • Correcte berekening loonbelasting

 • Correcte berekening sociale premies

 • Standaard de meest uitgebreide looncodes

 • Standaard een volledig grootboekrekeningschema

 • Overzichtelijke loonjournaalpost

 • Online HRM-module beschikbaar voor alle Celery gebruikers

 • Loonstrook online inzien en bewaren

 • Instelling per branche

 • Beschikbaar in Nederlands en Engels

 • Snel mutaties invoeren en verwerken

 • Signaleringsfunctie voor belangrijke data

 • Makkelijk overstappen vanuit ander payroll pakket

 • 100% veilig door SSL-certificering

 • Betalen per loonstrook per maand

 • Gratis updates & support