Korte samenvatting van wijzigingen in release versie 2.62 van Celery.

In deze release zijn de volgende items aan bod gekomen.

  • Verbetert de import van werkgevers vanuit Excel en CSV met meer landspecifieke velden.
  • Corrigeert betaalperiodes in het geval dat de dag van uitbetalen en einddatum in verschillende jaren zijn.
  • Voegt extra stap toe voor gebruikers die hun naam niet hebben ingesteld tijdens het maken van het gebruikersaccount.
  • Corrigeert een edge-case waarbij dubbele uitbetalingsboekingen zouden worden afgedrukt op loonstroken met bruteringslooncodes.
  • Voegt ondersteuning toe voor 8 posities in het persoonsnummer van werkgevers in rapport A12, A15 en A23.
  • Verbetert de selectie van regels over meerdere pagina's voor bulkbewerkingen van werknemers en vakanties.
  • Voegt ondersteuning voor startbedrag en correctiebedragen toe aan looncode 790.
  • Voegt minimumleeftijdcontrole (15 jaar) toe aan de AOV- en AVBZ-berekeningen.
  • Voegt "premies maximaliseren" keuze toe aan de controlestap tijdens het verwerken van gepensioneerden.