Korte samenvatting van wijzigingen in release versie 2.60 van Celery en de HRM module.

In deze release zijn de volgende items aan bod gekomen.

Voor de HRM module:

  • Meerdere leidinggevenden kunnen koppelen aan een werknemer.
  • Aanpassen labels voor leidinggevende naar manager.
  • Makkelijkere invoer van aanvraag vakantiedagen door middel van periode of per dag voor flexwerkers zonder vast werkrooster.
  • Mogelijkheid om pauze op te geven bij een verlofaanvraag van een flexwerker zonder vast werkrooster.
  • Extra optie bij verlofregeling Aanvraag beperken tot saldo om opname van tijd buiten het beschikbare saldo te beperken.
  • Koppeling feestdagen aan verlofregelingen makkelijker maken door middel van bulk edit.
  • Verlofaanvragen ook in het verleden kunnen maken als werknemer

Voor de core applicatie:

  • Uitbreiding van Bank overboekingen rapport met afdelingen filter
  • Uitbreiding van Verschillen rapport met afdelingen en kostenplaatsen filters