Blog - Updates

Software update: 2020 loonbelastingtabellen en minimumlonen

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Software update: 2020 loonbelastingtabellen en minimumlonen

Voor nagenoeg alle landen in Celery zijn de officiële loonbelastingtabellen en sociale premies voor 2020 bekend. Software updates worden gratis en automatisch doorgevoerd. Hieronder geven we enkele noemenswaardige wijzigingen. 

Celery heeft een nieuwe login omgeving

Gepubliceerd door F. Langfeldt in Updates

Celery heeft een nieuwe login omgeving

Celery wordt voortdurend uitgebreid en gemoderniseerd! 
Deze keer hebben we besloten dat het tijd is om één van de belangrijkste onderdelen van de applicatie bij te werken, het inlogscherm.

Software update: 2019 loonbelastingtabellen en sociale premies

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Software update: 2019 loonbelastingtabellen en sociale premies

Vanaf nu is het mogelijk in Celery te switchen naar 2019. Voor nagenoeg alle landen zijn de officiële loonbelastingtabellen en sociale premies voor 2019 bekend. Hieronder geven we enkele noemenswaardige wijzigingen.

Belangrijke software update voor Aruba: wijziging Reparatietoeslag en AZV-premie

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Belangrijke software update voor Aruba: wijziging Reparatietoeslag en AZV-premie

Er heeft een belangrijke software update in Celery plaatsgevonden, die bestemd is voor het land Aruba. Er gaat namelijk per 1 juli gewerkt worden met een verhoogde reparatietoeslag. Deze wijziging heeft vooral voordelen voor bruto lonen tussen de AWG. 1711,- en 2500,-. Daarnaast is de AZV-premie per 1 juli 2018 gewijzigd. Deze wijziging is van toepassing op premieplichtigen die op basis van hun leeftijd in aanmerking komen voor een AOV-pensioen.

Software update: Suriname payroll nu ook mogelijk in Celery

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Software update: Suriname payroll nu ook mogelijk in Celery

Na een intensieve testperiode is het naast Curaçao, Sint Maarten, Aruba en BES-eiland payrolls sinds eind maart 2018 ook mogelijk Suriname payrolls in Celery te verwerken. De toevoeging van Suriname aan Celery is een gratis update en is beschikbaar voor iedere gebruiker.

Nieuwe looncodes voor vrij wonen en internet

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Nieuwe looncodes voor vrij wonen en internet

Onlangs is de nieuwe Handleiding Loonbelasting 2018 voor Curaçao uitgebracht. Hierin stonden twee aanpassingen waarvoor nieuwe looncodes in Celery zijn aangemaakt; looncode 520 (vrij wonen) en looncode 504 (internet). Deze nieuwe looncodes zijn bedoeld voor de salarisverwerking van het land Curacao.

Software update: Sint Maarten belastingen en sociale premies 2018

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Software update: Sint Maarten belastingen en sociale premies 2018

De afgelopen dagen zijn de definitieve Loonbelastingtabel en sociale premies 2018 voor St. Maarten bekend geworden en geüpdatet in Celery. 

Software update: Curaçao en BES-loonberekeningen 2018 vanaf nu mogelijk in Celery

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Software update: Curaçao en BES-loonberekeningen 2018 vanaf nu mogelijk in Celery

Vanaf nu is het mogelijk in Celery om in Curaçao en BES-payrolls te switchen naar 2018.

Veilig inloggen met authenticatie in twee stappen

Gepubliceerd door S. van Elteren in Updates

Veilig inloggen met authenticatie in twee stappen

Een van de beste beveiligingsadviezen die een computerexpert je kan geven is het inschakelen van authenticatie in twee stappen voor websites die het ondersteunen. Nu wachtwoorden steeds vaker worden gestolen, is authenticatie in twee stappen een goede manier om kwaadwillende buiten de deur te houden. Celery ondersteunt authenticatie in twee stappen en adviseert aan alle cliënten, dit te activeren.

Nieuw: de Celery HRM-module

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Nieuw: de Celery HRM-module

Celery is per heden uitgebreid met een HRM-module! Deze HRM-module is niet alleen te gebruiken door Celery cliënten, maar door iedere werkgever waarvan de salarisadministratie in Celery zit. Dus ook indien u geen Celery cliënt bent, maar u uw salarisadministratie heeft uitbesteed aan een Payroll Services Provider (hierna PSP), kunt u gebruik maken van de HRM-module.

Software update: digitale betaalbestanden voor Banco di Caribe nu ook mogelijk in Celery

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Software update: digitale betaalbestanden voor Banco di Caribe nu ook mogelijk in Celery

Sindskort is het mogelijk om in Celery naast MCB, CMB, WIB, Arubabank, RBC en Girobank tevens voor Banco di Caribe digitale betaalbestanden voor de nettoloonbetalingen te genereren.

Deze optie zit in Celery in Rapporten/rapport nummer 3: ‘Bank overboekingen’, en is te vinden onder de ‘Exporteren’ button.

In online banking van Banco di Caribe kunt u deze digitale betaalfiles uploaden waarna deze betalingen na goedkeuring, uitgevoerd zullen worden.

Met toevoeging van deze mogelijkheid in Celery hopen we meer Celery cliënten van dienst te zijn om tijdens het periodieke salarisverwerkingsproces nog meer tijd te kunnen besparen. Daarnaast is de kans om per ongeluk onjuiste bedragen uit te betalen door deze nieuwe optie, onmogelijk geworden!

Eén login voor al uw accounts

Gepubliceerd door F. Langfeldt in Updates

Eén login voor al uw accounts

Stelt u zich voor dat u direct kan wisselen tussen de salarisdocumenten van uw vorige werkgever en uw huidige werkgever.

Stelt u zich voor dat u direct kan wisselen tussen uw Celery account op kantoor en uw eigen werknemersaccount.

Zonder inloggen en uitloggen, zonder de verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te moeten onthouden. Dat noemen we 'globale gebruikersaccounts' en elk gebruikersaccount is vanaf nu een globaal gebruikersaccount.

Eenvoudig pensioenuitkeringen verwerken in de loonadministratie

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Eenvoudig pensioenuitkeringen verwerken in de loonadministratie

Celery is speciaal ontwikkeld voor een correcte en snelle verwerking van de periodieke verloning van pensioenuitkeringen. Het betreft dan met name de verloning van Ouderdomspensioenuitkeringen, maar tevens Weduwen- en Wezen uitkeringen. Ook is deze optie binnen Celery van toepassing op verloningen van pensioenuitkeringen uit een Pensioenvoorziening in Eigen Beheer.

Software update: Aruba en St. Maarten belastingen en sociale premies 2017

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Software update: Aruba en St. Maarten belastingen en sociale premies 2017

Per 11 januari waren de Loonbelastingtabel en sociale premies 2017 voor Aruba reeds geüpdatet in Celery. Per 8 februari is tevens de Loonbelastingtabel 2017 van St. Maarten opgenomen in Celery. De SZV premies 2017 van St. Maarten zaten al geruime tijd in Celery.

Software update: Curaçao en BES-loonberekeningen 2017 vanaf nu mogelijk in Celery

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Software update: Curaçao en BES-loonberekeningen 2017 vanaf nu mogelijk in Celery

Voor wat betreft Curaçao zijn er weinig veranderingen te melden voor 2017. Zowel de Belastingdienst als de SVB hebben bevestigd dat in 2017 de Loonbelastingtabellen en sociale premies gelijk blijven aan 2016. 

Software update: importeren eenmalige mutaties (zoals gewerkte uren, overuren, inhoudingen, bonussen etc.)

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Software update: importeren eenmalige mutaties (zoals gewerkte uren, overuren, inhoudingen, bonussen etc.)

Momenteel is het mogelijk de periodieke mutaties tijdens het verwerken te importeren. Door deze nieuwe mogelijkheid is het niet meer noodzakelijk mutaties en uren handmatig in te voeren. De tijdwinst door deze optie is enorm, en door het importeren op unieke werknemernummers en vooraf gekoppelde looncodes is fouten importeren onmogelijk. U bespaart dus tijd en de kans op verkeerde mutaties verwerken is uitgesloten met deze nieuwe mogelijkheid!

Automatische SVB Mutatieformulieren

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Automatische SVB Mutatieformulieren

Sinds enkele maanden is rapport C24 toegevoegd in Curacao payrolls in Celery. Dit rapport kunt u vinden in Celery in Rapporten / Periodieke rapporten. Het C24 rapport betreft het blauwe SVB mutatieformulier waarmee u SVB mutaties zoals in- en uitdiensttredingen en/of salariswijzigingen dient te melden aan de SVB. Dit Celery rapport heeft dezelfde 13 kolommen zoals het officiële blauwe SVB mutatieformulier. 

Wijziging van factuurvormgeving en verbeterde creditcard betalingen

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Wijziging van factuurvormgeving en verbeterde creditcard betalingen

In het kader van procesverbetering zal Celery per 1 augustus 2016 ten behoeve van de maandelijkse facturatie geen gebruik meer maken van Freshbooks maar zullen facturen door Celery zelf gegenereerd worden en direct opvraagbaar en beschikbaar zijn in uw Celery account.

Software update: Vanaf nu ook BES payrolls mogelijk in Celery

Gepubliceerd door S. van Elteren in Updates

Software update: Vanaf nu ook BES payrolls mogelijk in Celery

Na een intensieve testperiode is het naast Curacao, Sint Maarten en Aruba payrolls sinds begin 2016 ook mogelijk BES payrolls in Celery te verwerken. Dat betreft dus de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De toevoeging van de BES-eilanden aan Celery is een gratis update en is beschikbaar voor iedere gebruiker.

Software update: Vanaf nu ook Aruba payrolls mogelijk in Celery

Gepubliceerd door S. van Elteren in Updates

Software update: Vanaf nu ook Aruba payrolls mogelijk in Celery

Vanaf nu is het mogelijk om naast Curaçao en St.Maarten payrolls ook Aruba payrolls te verwerken in Celery. Het afgelopen jaar is er intensief getest op de toevoeging van Aruba en inmiddels zijn de eerste payrolls foutloos verwerkt. De toevoeging van Aruba aan Celery is een gratis update en is beschikbaar voor elke gebruiker.

Op Curacao houdt men in 2016 meer nettoloon over!

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Op Curacao houdt men in 2016 meer nettoloon over!

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de Belastingdienst en SVB op Curacao vrij snel met het verstrekken van de nieuwe belastingen en premies voor 2016.

Het is momenteel dan ook al mogelijk in Celery om voor Curacao bruto-netto berekeningen te maken. U kunt een gratis trial account openen in Celery en de berekeningen voor 2016 alvast zelf checken!

Software update: salarisberekeningen 2015 Curacao en Sint Maarten

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Software update: salarisberekeningen 2015 Curacao en Sint Maarten

Wat betreft St. Maarten zijn de nieuwe loonbelastingtabellen, fiscale toeslagen en SVB premies 2015 bekend en verwerkt in Celery. Wat betreft Curacao heeft Celery door het uitblijven van informatie over de periodieke loonbelastingtabellen 2015, zelf een berekening vastgesteld van de periodieke loonbelasting. 

Software update BVZ reparatiewetgeving

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Software update BVZ reparatiewetgeving

Celery software is naar aanleiding van de BVZ reparatiewetgeving vanaf nu geüpdate. Vanaf 1 november 2014 is de BVZ werknemerspremie met 1% toegenomen naar 4%. De werkgeversbijdrage van 9% is gelijk gebleven. Ook blijven werknemers met een inkomen per jaar van ANG 12.000 of minder geen BVZ premie verschuldigd. Voor werknemers met een inkomen per jaar van meer dan ANG 12.000 maar minder dan ANG 18.000, geldt een ‘gliding scale’. Deze ‘gliding scale’ geeft in 5 inkomensschijven een bepaalde korting op de BVZ premie. Bij een inkomen van meer dan ANG 18.000 per jaar is echter weer de reguliere 4% werknemerspremie van toepassing. Daarnaast is tevens het plafond voor de premiegrondslag opgetrokken van ANG 100.000 naar ANG 150.000 per jaar.

 

Ook Sint Maarten payrolls mogelijk in Celery

Gepubliceerd door S. van Elteren in Updates

Ook Sint Maarten payrolls mogelijk in Celery

Vanaf nu is het ook mogelijk om naast Curaçao payrolls ook Sint Maarten payrolls te verwerken in Celery. De afgelopen maand is er intensief getest op de toevoeging van Sint Maarten en inmiddels zijn  de eerste payrolls foutloos verwerkt. De toevoeging van Sint Maarten aan Celery is een gratis update en is beschikbaar voor elke gebruiker.

Update: Celery nu ook in Engels beschikbaar

Gepubliceerd door S. van Elteren in Updates

Update: Celery nu ook in Engels beschikbaar

Vanaf heden kunt u als Celery gebruiker kiezen tussen de talen Nederlands en Engels. De taalvoorkeur kan gekozen worden op drie verschillende niveaus; Account, Werkgever en Werknemer.

 

Tags

13e Maand AOV AVBZ AWW BVZ HRM SVB SXM SZV USA ZV Accountgebruiker Accounts Samenvoegen Administratiekantoor Administrator Afdracht Ambtenaren Arbeidsongeschikt Artikel 45 Kaart Aruba Authenticatie In Twee Stappen Auto Van De Zaak Azv Premie Basisaftrek Basiskorting Basisverzekering Bedrijfskosten Belasting Belastingdienst Betaalbestanden Betaling Beveiliging Bonaire Bonus Bruteren Bvz Cessantia Cessantiapremie Cloud Context Switcher Continuïteit Corona Creditcard Crisisheffing Curacao Curaçao Cursus Data Dienstverband Emigratie Engels Erfbelasting Ex Patriateregeling Expat Factuur Features Fiscale Bijtelling Vrij Wonen Gepensioneerden Gliding Scale Globale Gebruikersaccount Handleiding Loonbelasting Heffingskorting Heffingsrechten Horeca Hrm Hulpkrachten Import Inloggen Internet Inwerkperiode Ipad Juni Login Loon Loon In Natura Loonbelasting Loonbelastingkaart Loonbelastingtabel Loonbelastingtabel Bijzondere Beloningen Loonbelastingtabellen Loonberekening Looncode Looncodes Loongrens Loonkosten Loonstrook Minimumloon Mutaties Nederland Netto Loon Nieuwe Werknemer Online Online Loonstroken Ontheffing Ouderdomspensioen Particulier Parttime Patriot Payroll Payroll, Payroll Service Provider

 Pensioen Pensioenuitkering Personeelskosten Premie Premies Probeer Gratis Product Productbeveiliging Proeftijd Receptregelvergoeding Release Notes Reparatie Reparatietoeslag Reparatiewet Reparatiewetgeving Reseller Restrictie Saba Saint Martin Salaris Salarisadministratie Salariskosten Schenkbelasting Senioren Sint Eustatius Sint Maarten Staten Support Suriname Svb Taal Tabel Inkomstenbelasting Tandheelkunde Telefoon Van De Zaak Testaccount Training Update Updates Vakantiegeld Vakantiewerk Veilig Veiligheid Versleuteling Van Gegevens Verzamelloonstaat Verzekering Vrij Wonen
Wachtwoord Weduwen Uitkering Werknemersbijdrage Werknemerspremie Wetgeving Wezenuitkering
Workshop Ziektekosten Ziektekostenverzekering Ziektenkostenverzekering 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020