Loon is alles wat een werknemer van de werkgever ontvangt op grond van zijn dienstbetrekking. Het gaat niet alleen om loon in geld, maar ook om loon in natura, kostenvergoedingen en aanspraken. De belangrijkste vorm van loon is loon in geld. Als u een werknemer salaris, provisie of een bonus betaalt, betreft dat loon in geld. De meest voorkomende voorbeelden van loon in natura zijn een auto van de zaak, een telefoon van het werk, of het door de werkgever gratis verstrekken van huisvesting (vrij wonen), maaltijden, internet en een renteloze of laagrentende lening.