In het kader van de beheersing van de overheidsfinanciën heeft de Arubaanse regering een tijdelijke crisisheffing per 1 juli 2018 aangekondigd.