Sinds geruime tijd is het mogelijk om te bruteren in Celery. Bruteren houdt in dat er een nettobedrag ingevoerd wordt, welke Celery terugrekent naar een bruto bedrag. Dergelijke looncodes worden vaak gebruikt als er bijvoorbeeld een netto bonus uitgekeerd dient te worden.