Blog - Tag “SVB”

Reminder voor Curaçao: betaling SVB Cessantia premie 2019

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

Reminder voor Curaçao: betaling SVB Cessantia premie 2019

Voor 30 juni 2019 dient de Cessantia premie 2019 te zijn betaald aan de SVB op Curaçao.

SVB Loongrens 2018 voor Curaçao

Gepubliceerd door M. Verhage in Salaris

SVB Loongrens 2018 voor Curaçao

De SVB Loongrens 2018 van Curaçao is bekend geworden. Deze loongrens is licht gestegen van ANG 5.417,10 naar ANG 5.460,00 per maand. Op jaarbasis bedraagt de loongrens ANG 65.520,00.

SVB Loongrens 2017 voor Curaçao

Gepubliceerd door M. Verhage in Salaris

SVB Loongrens 2017 voor Curaçao

De SVB Loongrens 2017 van Curaçao is bekend geworden. Deze loongrens is in verband met een negatieve inflatie gelijk gebleven op ANG 5.417,10 per maand. Op jaarbasis blijft de loongrens ANG 65.005,20.

Automatische SVB Mutatieformulieren

Gepubliceerd door M. Verhage in Updates

Automatische SVB Mutatieformulieren

Sinds enkele maanden is rapport C24 toegevoegd in Curacao payrolls in Celery. Dit rapport kunt u vinden in Celery in Rapporten / Periodieke rapporten. Het C24 rapport betreft het blauwe SVB mutatieformulier waarmee u SVB mutaties zoals in- en uitdiensttredingen en/of salariswijzigingen dient te melden aan de SVB. Dit Celery rapport heeft dezelfde 13 kolommen zoals het officiële blauwe SVB mutatieformulier. 

SVb Aruba - wijziging SVB loongrens per 1 juli 2016

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

SVb Aruba - wijziging SVB loongrens per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 wijzigt de SVB loongrens van AWG 54.600 per jaar (AWG 4.550 per maand) naar AWG 70.200 per jaar (AWG 5.850 per maand).

Staten akkoord met reparatiewet BVZ

Gepubliceerd door S. van Elteren in Wetgeving

Staten akkoord met reparatiewet BVZ

De Staten zijn akkoord gegaan met de reparatiewet voor de basisverzekering ziektekosten (BVZ). De reparatiewetgeving werd door Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) afgehamerd, nadat de oppositiefracties die tegen de wet waren volgens hem niet tijdig hadden aangegeven dat zij hoofdelijke stemming over de wet wilden.

Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ)

Gepubliceerd door M. Verhage in Wetgeving

Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ)

De Regering heeft kenbaar gemaakt dat de lang verwachte reparatiewetgeving momenteel ter advisering is aangeboden aan de adviesorganen. Na behandeling door deze partijen zal de reparatiewetgeving aan de Staten van Curaçao ter behandeling worden aangeboden. De Regering streeft ernaar om de aanpassingen per 1 april 2014 in te laten gaan

Uitbreiding BVZ-pakket voor gepensioneerden

Gepubliceerd door S. van Elteren in Wetgeving

Uitbreiding BVZ-pakket voor gepensioneerden

Het ministerie van Financiën heeft de pakketuitbreiding van de basisverzekering ziektekosten (BVZ) voor alle gepensioneerden goedgekeurd. Woensdag 30 november 2013 heeft de Raad van Ministers (RvM) de vergoeding voor bril en tandheelkundige zorg geratificeerd.

De BVZ op Curaçao nader toegelicht

Gepubliceerd door S. van Elteren in Wetgeving

De BVZ op Curaçao nader toegelicht

In verband met de noodzaak voor de overheid om te bezuinigen op de uitgaven voor de gezondheidszorg is per 1 februari 2013 de Basisverzekering ziektekosten (BVZ) ingevoerd. De overheid beoogt hiermee de kosten te verlagen door het basispakket van gezondheidszorg te beperken, de prijzen voor medicijnen te verlagen alsmede via premieverhoging een deel van de kosten te verschuiven naar verzekerden en werkgevers.